Show simple item record

dc.contributor.advisorLaursen, Keld
dc.contributor.advisorWidding, Øystein
dc.contributor.authorNybøle, Aleksander
dc.contributor.authorWibe Due, Christoffer
dc.date.accessioned2018-11-16T15:02:14Z
dc.date.available2018-11-16T15:02:14Z
dc.date.created2018-05-16
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19648
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573233
dc.description.abstractEn grunnleggende utfordring som organisasjoner opplever er hvordan man kontinuerlig forbedrer sin eksisterende virksomhet, samtidig som man utforsker nye muligheter for fremtidig vekst. Dette innovasjonsparadokset mellom utnyttelse (''exploitation'') og utforskning (''exploration'') kan derimot være krevende å håndtere for mange store etablerte selskaper. Spesielt krevende kan dette innovasjonsparadokset være for selskaper som opplever sterkt konkurransemessig press, samtidig som de blir truffet av radikale teknologiske endringer. Et selskap kjennetegnet av denne utfordringen er Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL). Deres forretningsenhet Olje og Gass har de senere årene hatt en svært krevende markedssituasjon med dalende omsetning. Samtidig med dette preger nye digitale teknologier energibransjen, og setter press på etablerte forretningsmodeller. Dette gir en interessant mulighet til å studere innovasjonsparadokset under spesielle omstendigheter. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke balanseringen av utforskende og utnyttende innovasjonsaktiviteter i DNV GL Olje og Gass. Mer spesifikt, hvorfor har ikke Olje og Gass et større fokus på utforskning? Denne masteroppgaven er et kvalitativt casestudie av Olje og Gass. I oppgaven utvikles et teoretisk rammeverk bestående av organisasjonsfaktorer som kan være medvirkende i balanseringen av utnyttende og utforskende innovasjonsaktiviteter. Det kvalitative studiet baseres på semi-strukturerte intervjuer, dokumenter og observasjon. Dataene ble analysert abduktivt med hensyn til vårt teoretiske rammeverk gjennom programvaren nVIVO. Det fremkommer av analysen at lokalt og ikke-lokalt søk, idéfiltrering og oppmerksomhet, absorpsjonskapasitet og strukturelle faktorer ser ut til å være medvirkende faktorer til hvorfor Olje og Gass ikke har et større fokus på utforskning. Det kan se ut til at DNV GL Olje og Gass har en idétilfangst kjennetegnet av lokalt søk, som primært skaper idéer nær eksisterende virksomhet. Videre kan det se ut til at idéene som satses på, primært er knyttet til eksisterende virksomhet på bakgrunn av en begrenset digital absorpsjonskapasitet, samt en idéfiltrering kjenntegnet av unnvikelse av usikkerhet og nærhet til eksisterende kompetanse. Balansering av innovasjonsparadokset på forretningsenhetnivå bidro også til flere strukturelle faktorer som trekker innovasjonsaktivitetene mer mot utnyttelse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectNTNUs Entreprenørskole, Samfunnsfaglig profil
dc.subjectNTNUs Entreprenørskole, Realfaglig profil
dc.titleBalansering av utnyttende og utforskende innovasjonsaktiviteter i store etablerte selskaper - En casestudie av DNV GL Olje og Gass
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record