Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.authorNyvoll, Emilie Petronelle
dc.date.accessioned2018-11-16T15:01:54Z
dc.date.available2018-11-16T15:01:54Z
dc.date.created2018-06-30
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573228
dc.description.abstractTrafikkavviklingsproblemer er en stor utfordring i dagens bildrevne samfunn. Med stadig vekst i trafikken, kan allerede eksisterende utfordringer i vegnettet bli mer fremtredende enn tidligere. Det er især når antall kjørefelt på hovedveger reduseres, at avviklingsproblemer kan oppstå og skape store forsinkelser og trafikkfarlige situasjoner. Problematikken rundt to kjørefelt som flettes sammen til ett, er en kjent situasjon for de fleste som ferdes i trafikken, og gjenstand for betydelig debatt i media. Når og hvordan man skal flette, er det mange ulike oppfatninger av. Forskning viser at glidelåskjøring er det mest effektive metoden. Dersom alle fletter slik, kan den totale kølengden, skapt av flaskehalsen, reduseres med inntil 50 %. Denne studien vurderer hva som foregår før, i og etter en flaskehals i dag, samt hva som kan skape en mer effektiv trafikkflyt gjennom flaskehalser. Endringer av parametere som kjørefeltbruk, aggressivitet og samarbeid er tiltak som testes. Videre vurderes effektene av ulike parameterendringer ved hjelp av trafikksimuleringsverktøyet Aimsun 8.2.0. Resultatene av denne studien viser at trafikksimuleringsverktøyet ikke ser ut til å kunne benyttes til simulering av glidelåskjøring da det knyttes stor usikkerhet til påliteligheten av verktøyets genererte resultater. Det presenteres derfor et forslag om at en flettemodell i Aimsun bør utarbeides da sammenfletting av kjørefelt er en veldig vanlig prosess i et vegnett. Det gis også forslag til hva en slik modell bør inneholde. Videre viser studien antydninger til at trafikkbildet preges av tidlig fletting frem til sammenbrudd har inntruffet. Først når kø har oppstått, fordeles kjøretøyene i begge kjørefelt helt frem til innsnevringen av vegen, og fletter etter glidelåsprinsippet. Det diskuteres også muligheten for en mer effektiv trafikkflyt som følge av innføring av nye trafikkskilt og bedre utforming av flettepunkter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleTrafikkavvikling i flaskehalser - Når to kjørefelt flettes sammen til ett
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record