Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGunnestad, Arve
dc.contributor.authorEdvinsen, Line Fauske
dc.date.accessioned2018-11-08T08:25:42Z
dc.date.available2018-11-08T08:25:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571507
dc.description.abstractTemaet for min oppgave er risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge oppvokst i fosterhjem. Fokuset mitt har vært rettet mot hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som viser seg gjeldende for fosterbarns skolegang. Jeg har spesielt ønsket å se nærmere på hvilke faktorer som finnes i fosterbarnet selv, og hvilke ytre faktorer som påvirker barn i fosterhjem. Temaet mitt blir belyst gjennom følgende problemstilling: Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer finner vi hos barn og unge oppvokst i fosterhjem med tanke på deres skolegang? For å kunne besvare min problemstilling har jeg valgt en kvalitativ tilnærming med intervju som metode. Studiens empiri består av intervju med to informanter. Begge mine informanter har vokst opp i fosterhjem. Den ene i et familiært fosterhjem, den andre i et ikke-familiært fosterhjem. Det teoretiske grunnlaget er strukturert i fem deler. Den første delen omhandler teori om fosterhjem, deretter kommer teori om resiliens, teori om risiko- og beskyttelsesfaktorer og til slutt teori om tilknytning. I etterkant av mine intervjuer fortok jeg en analyse og tolkning av mine informanters utsagn. Deretter ble mine funn delt inn i kategorier. Disse kategoriene bygger på studiens forskningsspørsmål. Hensikten med disse forskningsspørsmålene var å sortere og gjøre funnene oversiktlige for å på denne måten kunne besvare problemstillingen. 1. Var det noe eller noen som var til god hjelp for deg i din skolegang? 2. Var det noe eller noen som gjorde at din skolegang ble vanskelig? Felles for drøftingen er funn knyttet til stabilitet, trygghet, omsorg og egne egenskaper og verdier. Informantene mine trekker spesielt inn ustabilitet og dårlige relasjoner som sentrale risikofaktorer. Studiens funn viser at fosterfamilies evne til å vise omsorg og å skape trygghet er gjeldende beskyttelsesfaktorer for begge mine informanter. Det samme er egne egenskaper hos mine informanter og holdninger og verdier knyttet til et ønske om et bedre liv enn det livet biologiske foreldre og annen slekt har.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av risiko- og beskyttelsesfaktorer blant fosterbarn i skolen - Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer finner vi hos barn og unge oppvokst i fosterhjem med tanke på deres skolegang?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel