Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorMelhus Mork, Siri
dc.date.accessioned2018-11-07T10:03:38Z
dc.date.available2018-11-07T10:03:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571390
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler psykisk helse i skolen blant migrasjonselever. Formålet med denne studien er å få et innblikk i hvordan lærere i mottaksklasser jobber med å fremme migrasjonselevers psykiske helse. Jeg har valgt å gi stemmen til lærere i skolen for å løfte frem deres meninger og tanker om hvordan de fokuserer på psykisk helse. Min problemstilling er: ”Tre læreres beskrivelser av hvordan de jobber for å fremme psykisk helse i skolen blant migrasjonselever”. For å besvare problemstillingen benyttes kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte intervjuer av tre lærere. Spørsmålene i forskningsintervjuene dreier seg i hovedsak om temaene psykisk helse og helsefremming. Etter å ha analysert datamaterialet og brukt koding og kategorisering, ble fem tema tydelige og dannet hovedkategoriene: Trygghet, Deltakelse, Læringsmiljø, Selvoppfatning og Samarbeid. Disse kategoriene har følgende underkategorier: Mestring, Trivsel, Relasjoner, Lærersamarbeid, Samarbeid mellom instanser og Foreldresamarbeid. Mestring er underkategorien til kategorien Deltakelse, Trivsel og Relasjoner er underkategorier til kategorien Læringsmiljø, og Lærersamarbeid, Samarbeid mellom instanser og Foreldresamarbeid er underkategorier til kategorien Samarbeid. Lærerne beskriver at de fokuserer på trygghet i klasserommet og generelt på skolen for å fremme psykisk helse blant migrasjonselever. De ønsker at elevene i mottaksklassene skal være med å delta sammen med andre elever på samme trinn, samt sammen med andre elever på hele skolen. Lærerne vektlegger i stor grad å styrke læringsmiljøet i klassen, hvor arbeid med trivsel og relasjoner er viktige faktorer. Gode relasjoner til både medelever og lærere er noe lærerne ser på som essensielt for å fremme psykisk helse blant migrasjonselever. De opplever også at dersom migrasjonselevene har en god selvoppfatning, så vil de kunne takle skolen bedre og øke trivselen. Samarbeid mellom lærerne på skolen, med instanser og ikke minst med hjemmet blir fremstilt som svært viktig. De stadfester at skolen er en arena som har muligheten til å påvirke elevene i stor grad, samt bidra til å fremme elevenes psykiske helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titlePsykisk helse i skolen blant migrasjonselever - En kvalitativ intervjustudie av hvordan tre lærere jobber for å fremme psykisk helse i skolen blant migrasjonselevernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record