Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Kari
dc.contributor.authorNygård Falch, Maria
dc.date.accessioned2018-11-07T09:52:25Z
dc.date.available2018-11-07T09:52:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571383
dc.description.abstractTemaet for denne kvalitative intervjustudien er spesialpedagogers oppfatning av deres arbeid innenfor rammen av TIL-modellen, med fokus på hvordan det kan tilrettelegges for inkludering. TIL-modellen er en praktisk-didaktisk modell der hensikten er å bidra til tilpasset opplæring, og utviklingen av elevenes selvregulering står i fokus (Skaalvik & Skaalvik, 1996, 2013). Målet med studien er å øke forståelsen for spesialpedagogers erfaring med å praktisere egen rolle innenfor TIL-modellens rammer, og gjennom dette kunne vinne ny innsikt i om modellen utgjør en støtte eller begrensning for å tilrettelegge for inkludering. Studiens tema har blitt belyst gjennom følgende problemstilling: «Hvordan erfarer fire spesialpedagoger egen rolle og praksis innenfor rammen av TIL-modellen – med fokus på inkludering?». For å undersøke problemstillingen gjennomførte jeg fire semistrukturerte intervjuer med to spesialpedagoger fra ordinære trinn og to fra ressurssenter. Alle spesialpedagogene har benyttet TIL-modellen over en lengre periode. Perspektivene og erfaringene som spesialpedagogene har på egen rolle og praksis, blir undersøkt og drøftet ved hjelp av teori om inkludering (Haug, 2014; Nilsen, 2017), Rizzo, House og Lirtzmans (1970) teori om rollekonflikt, Banduras (1997, 2006) teori om å være agent i eget liv og mestringsforventning, og teori om kollektiv mestringsforventning (Bandura, 1997, 2006; Goddard, 2001). De sentrale funnene i studien viser at spesialpedagogene ønsker at elevene skal inkluderes i et fellesskap, og har tro på at TIL-modellen kan bidra til inkludering. Samtidig er de avhengige av at kollegaene har sammenfallende verdier og handlekraft for å støtte opp om inkludering for elever med behov for særskilt tilrettelegging innenfor rammen av TIL-modellen. Et felles ansvar for elevene og en felles involvering i planleggingsfasen trer frem for hva som kan støtte opp om inkludering. Spesialpedagogene ser ut til å møte ulike utfordringer ut fra opplæringsarenaen de er på, men samlet er utfordringen knyttet til ansvarsfordeling, rolleavklaring og tidspress. På tross av utfordringer og begrensende mestringserfaringer, trer det sterke ønsket om å hjelpe elever med behov for særskilt tilrettelegging frem som en drivkraft i spesialpedagogenes arbeid. Gleden ser dermed ut til å være av større betydning enn belastningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleSpesialpedagogers rolle og praksis innenfor rammen av TIL-modellen - En kvalitativ intervjustudie om hvordan fire spesialpedagoger oppfatter sitt arbeid i lys av TIL-modellens inkluderingspotensialnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel