Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen, Marit
dc.contributor.authorBraaten, Linn
dc.date.accessioned2018-11-05T14:38:51Z
dc.date.available2018-11-05T14:38:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571030
dc.description.abstractDagens studentpopulasjon vil være fremtidens arbeidstakere, og er dermed viktige ressurser for de ulike problemstillingene Norge vil stå ovenfor i fremtiden. Imidlertid finnes det lite forskning på hvordan helse oppstår i kontekst av høyere utdanning. Dermed er studiens formål å forklare helsefremmende prosesser hos studenter, ved å undersøke om mestringstro kan forklares av forholdet mellom studieengasjement, utbrenthet, og sosial støtte, i lys av JDR teorien. 330 studenter ved NTNU Trondheim besvarte studiens spørreundersøkelse ”Helsefremmende studentmiljøsurvey (H-SMS)”. En CB-SEM analyse ble anvendt for å undersøke studiens hypoteser. Som forventet fant man at studieengasjement og utbrenthet medierer forholdet mellom sosial støtte og mestringstro. Dette indikerer at man må ha en helhetlig tilnærming der man både forebygger og fremmer studentenes helse, og at studentenes tilgang på sosial støtte er særdeles viktig for å stimulere til mestringstro. Utdanningsinstitusjonene bør dermed stimulere til sosial støtte i studiemiljøene ved å skape arenaer for interaksjon og samarbeid mellom studenter, og mellom studenter og vitenskapelige ansatte. Ettersom få har forsket på studentenes psykososiale helse tidligere, fyller studien et tomrom og gir et viktig teoretisk bidrag ved å tilby en enhetlig forståelse og et teoretisk rammeverk for å forklare hvordan helse oppstår i kontekst av høyere utdanning, og utfallene av dette. Dermed vil denne studien utgjøre et utgangspunkt for mer forskning, og utvikling av evidensbaserte tiltak for å skape helsefremmende universiteter i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEt helhetlig perspektiv på studenters well-being - En kvantitativ studie av forholdet mellom mestringstro, studieengasjement, utbrenthet, og sosial støtte i lys av JD-R teoriennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record