Show simple item record

dc.contributor.advisorVasset, Frøydis
dc.contributor.authorHove, Katrin Mork
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-19T13:02:27Z
dc.date.available2018-10-19T13:02:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568864
dc.description.abstractHensikt: med studien er å øke kunnskapen om palliative teams erfaringer knyttet til samhandling i og utenfor teamet. Samhandling og tverrprofesjonell tilnærming er viktige komponenter for å få til en koordinert og helhetlig helse- og sosialtjeneste. Bakgrunn: Palliasjon har tradisjoner for tverrprofesjonell samhandling og helhetlig tilnærming for pasientomsorg. Det etterlyses evalueringer av helsepersonells erfaringer ved denne arbeidsformen fra offentlige utredninger og tidligere forskning. Metode: Det ble gjennomført fire fokusgruppeintervju med alle palliative team i et fylke. Det var mellom fem og ni informanter i hver fokusgruppe. Analyse: ble gjennomført med utgangspunkt i Giorgis innholdsanalyse. Studien genererte tre tema; Erfaringer med samhandling innad i teamet, positive erfaringer med samhandling med andre og utfordringer knyttet til samhandling med andre. Diskusjon/konklusjon: Palliative teams tverrprofesjonelle arbeidsform kan gi større faglig bredde og helhetlig tilnærming. Faste møter, refleksjon, likeverdighet og respekt var viktige faktorer for tverrprofesjonell samhandling i teamet og med andre. Det er fortsatt en del medisinsk fokus i teamarbeidet. Ulike stillingsprosenter for ulike profesjoner er utfordrende. Palliative team har en sentral rolle i samhandling med andre for å gi helhetlig koordinert omsorg. Det er utfordringer knyttet til ressurser og kompetansehevingsbehov i kommunehelsetjenesten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPalliative teamnb_NO
dc.subjectTverrprofesjonell samhandlingnb_NO
dc.subjectPalliativ omsorgnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie om palliative team sine erfaringer med tverrprofesjonell samhandling i og utenfor teamet.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record