Show simple item record

dc.contributor.advisorVasset, Frøydis
dc.contributor.authorRafteseth, Charlotte
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-19T13:01:04Z
dc.date.available2018-10-19T13:01:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568862
dc.description.abstractBakgrunn: Misbruk av rusmidler er en hovedårsak til at sykepleiere i Norge mister autorisasjonen. Studier har avdekket at bruk av illegale rusmidler ofte starter før eller under sykepleieutdanningen. Det er gjort få studier i Norge som omhandler studenters bruk av rusmidler. Hensikt: Hensikt med studien er å undersøke forskjeller ved 1. og 3. års sykepleiestudenters syn på rusmidlers helseskade, bruk av rusmidler og viljen til å varsle om medstudenters bruk av rusmidler. Design: Studien er en kvantitativt, deskriptiv studie. Metode: Elektronisk, anonym spørreundersøkelse gjennom Questback. Data er analysert med ikke parametriske metoder ved hjelp av SPSS 25. Resultat: MDMA blir sett på som mest helseskadelig, deretter tobakk etterfulgt av marihuana og hasj. Bruk av rusmidler blant sykepleiestudenter forekommer gjennom hele studieløpet. Hasj og marihuana er mest brukt. Aldersgruppen 30-35 år bruker mest rusmidler og er de som rangerer rusmidlene som minst helseskadelig. Halvparten av sykepleiestudentene var usikre eller ville unngå å varsle dersom de visste at medstudenter brukte rusmidler. Konklusjon: Studien bidrar til ny kunnskap om at det var noe bruk av illegale rusmidler blant sykepleiestudentene ved det universitetet der undersøkelsen ble gjort. Synet på rusmidlers helseskade og bruk av rusmidler er relatert til aldergrupper, ikke hvor i studieløpet studenten er. Vilje til å varsle om medstudenters bruk av rusmidler er noe mindre for første år studentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectRusmidlernb_NO
dc.subjectSykepleierstudenternb_NO
dc.subjectHoldningernb_NO
dc.subjectIllegale rusmidlernb_NO
dc.titleSykepleiestudenters holdninger til rusmidler- en kvantitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record