Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvangarsnes, Marit
dc.contributor.advisorHermansen, Erland
dc.contributor.authorBakke, Liv
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-19T12:01:47Z
dc.date.available2018-10-19T12:01:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568837
dc.description.abstractHensikt: Denne studien handler om pasientenes erfaringer før og etter bakre dekompresjon. Målet var å undersøke erfaringene med smerte, mobilitet og livskvalitet. Hensikten var å undersøke symptomer ved lumbal spinal stenose og utfallet av den operative behandling. Bakgrunn: Forskning basert på pasientenes erfaringer etter bakre dekompresjon viser at denne operasjonen gir helsemessige fordeler fremfor å benytte konservativ behandling. Kvantitative studier viser til at pasientene har gode utfall både når det gjelder smerte, mobilitet og livskvalitet. Tidligere forskning etterlyser mer kvalitative data om pasientenes erfaringer fra operasjonen bakre dekompresjon. Metode: Studien har et kvalitativt design. Det ble benyttet semistrukturert dybdeintervju for å innhente rike og nyanserte data om pasientenes erfaringer før og etter operasjonen. Det var ønskelig å undersøke om de hadde opplevd endring som et resultat av behandlingen. En valgte individuelle intervju da det var mest hensiktsmessig for å kunne besvare forskningsspørsmålet. Funn: Informantene fortalte at de hadde opplevd smerter i mange år og beskrev de som sterke og konstante. Smertene hadde ført til stor reduksjon i funksjonsnivå og de fortalte om hvordan smertene hadde hindret dem i å delta i meningsfulle aktiviteter og gjøremål. Noen av informantene fortalte at de hadde erfart depresjon på grunn av den vanskelige situasjonen før operasjon. Etter operasjonen fortalte de om rask bedring av smerte og en betydelig bedring av funksjonsnivå. Studien viste at de fleste opplevde stor bedring i livskvalitet som et resultat av behandlingen. Konklusjon: Informantene fortalte om store endringer som følge av den operative behandling. De fortalte om rask bedring av smerte og en betydelig bedring av funksjonsnivå i tilknytning til inngrepet. De fleste hadde opplevd bedring i livskvalitet som et resultat av behandlingen. Informantene fortalte at de hadde mottatt god informasjon før operasjon og at de var fornøyd med behandlingen de hadde fått på sykehuset.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLumbal spinal stenosenb_NO
dc.subjectOperativ behandlingnb_NO
dc.subjectDekompresjonnb_NO
dc.subjectSmerternb_NO
dc.titlePasienters erfaringer med lumbal spinal stenose og operativ behandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel