Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLyngseth, Else Johansen
dc.contributor.authorMjøsund, Lene Lervik
dc.date.accessioned2018-10-17T07:30:45Z
dc.date.available2018-10-17T07:30:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568373
dc.description.abstractDenne studien har tatt sikte på å få innblikk i fire spesialpedagoger sine erfaringer med overgangen fra barnehage til skole, for barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Problemstillingen som danner utgangspunktet for studien er som følger: Hvilke erfaringer har fire spesialpedagoger med overgangen fra barnehage til skole for barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon? For å avgrense og belyse problemstillingen nærmere er det utarbeidet to forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene omhandler hvordan barnets kommunikasjonspartnere kan overføre informasjon ved overgangen mellom barnehage og skole, og hvordan det legges til rette for et inkluderende og deltakende kommunikasjonsmiljø ved skolestart. Studien er basert på en kvalitativ forskningsmetode med intervju som datainnsamlingsmetode. Utvalgte består av en spesialpedagog fra barnehage og tre spesialpedagoger fra skolen. Studiens teorigrunnlag går nærmere inn på kommunikasjonsbegrepet, definisjon og utdyping av begrepet alternativ og supplerende kommunikasjon, overgangen fra barnehage til skole, inkludering og tilrettelegging av kommunikasjonsmiljøet. Studiens funn viser at tidsaspektet vektlegges ved overgangen fra barnehage til skole for barn som benytter ASK, både med tanke på samarbeid og informasjonsoverføring. Mine funn viser at det vil kunne være hensiktsmessig å starte tidlig og sette av nok tid til samarbeid i overgangen for barn som benytter ASK. Datamaterialet viser at informasjonsoverføring ved overgangen mellom barnehage og skole kan skje på ulike måter, herav skriftlig informasjonsoverføring og møter, samt mer praksisrelaterte måter. De praksisrelaterte måtene innebefatter besøks-virksomhet mellom barnehage og skole, at personell følger barnet ved overgangen fra barnehage til skolen og bruk av kommunikasjonspass. For å legge til rette for et inkluderende og deltakende kommunikasjonsmiljø ved skolestart er det sammenfallende funn i hva som vektlegges. Funnene bygger her på data fra de tre intervjupersonene som arbeider i skolen. I datamaterialet vektlegges følgende: tilgang på kommunikasjonspartnere, kompetanse og opplæring, tilgjengelighet av kommunikasjons-hjelpemidler, samt kommunikasjonspartnerens rolle som handler om å gi støtte og det å ta i bruk ASK.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleOvergangen fra barnehage til skole for barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon - En kvalitativ intervjustudie om fire spesialpedagogers erfaringer med overgangen fra barnehage til skole for barn som benytter alternativ supplerende kommunikasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel