Show simple item record

dc.contributor.advisorErnstsen, Linda
dc.contributor.authorAanesen, Anita Ragnhild
dc.date.accessioned2018-10-16T09:08:53Z
dc.date.available2018-10-16T09:08:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568174
dc.description.abstractPurpose: To describe the prevalence of “breakfast-skipping” among 1 st grade Icelandic children, and to study if there is an association between breakfast habits and overweight/obesity among Icelandic children in 1st grade in Primary School. Further, to assess contribution from physical activity, bedtime and well-being in school to the potential association between breakfast habits and overweight in this population of primary school children. Methods: Girls (n = 2114) and boys (n=2246) aged 5,5 to 7,4 years (1st grade) in Iceland were included in a cross-sectional study, thus the sample consisted of 91,8 % of all children in 1 st grade. Data used in this study were previously collected data from the school health service 2016/2017 stored in the national database Ískrá. Height and weight were measured by a school-nurse and a health interview with children and parents was based on a questionnaire. Binary logistic regression analysis was used to look at the relationships between breakfast eating and obesity, as well as physical activity, bedtime and well-being in school. Results: 13, 4% of the sample (9,3 % boys) were overweight, while 4,4% (3,5 % boys) had obesity. 7,3% of participants did not eat breakfast. After stratification by gender there was found a statistical significant association between "breakfast-skipping" and overweight/obesity in girls (OR 1,71, 95% Cl., 1,20-2,42, p =, 003) but not in boys (OR 0,75, 95% Cl 0, 68-1,72, p = ,751). Physical activity, bedtime and well-being in school affected these association among girls by 7%. Conclusions: The findings showed an association between "breakfast skipping" and overweight/obesity only among girls in 1st grade in Iceland, and that physical activity, bedtime and wellbeing in school could explain some of this association. These gender differences should be explored further in view of future strategies for preventing overweight and obesity among Icelandic children.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Å beskrive utbredelsen av å ikke spise frokost blant islandske førsteklassinger, og å studere om det er en sammenheng mellom frokostvaner og overvekt/fedme blant islandske barn i 1. klasse i grunnskolen. Videre, å vurdere bidrag fra fysisk aktivitet, leggetid og skoletrivsel, til den potensielle tilknytningen mellom frokostvaner og overvekt i denne populasjonen av grunnskolebarn. Metode: Jenter (n= 2114) og gutter (2246) i alderen 5,5 – 7,4 år (1. klasse) på Island ble inkludert i en tverrsnittsstudie hvor utvalget besto av 91,8% av alle barn i 1. klasse. Data brukt i studien var tidligere innsamlede data i skolehelsetjenesten skoleåret 2016/2017 fra den nasjonale databasen Ískrá. Høyde og vekt ble målt av skolehelsesøster og det ble foretatt en helsesamtale med barn og foreldre ut fra et fastsatt spørreskjema. Binær logistisk regresjonsanalyse ble brukt for å se på sammenhenger mellom frokostspising og overvekt/fedme, samt påvirkningsfaktorene fysisk aktivitet, leggetid og skoletrivsel. Resultater: 13, 4 % av utvalget (9,3 % gutter) var overvektige, mens 4,4 % (3,5 % gutter) hadde fedme. 7,3 % av deltagerne spiste ikke frokost. Etter å ha stratifisert for kjønn ble det ble funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom «å ikke spise frokost» og overvekt/fedme hos jenter (OR 1,71, 95% Kl., 1,20-2.42, p=,003), men ikke hos gutter (OR 0,75, 95 % Kl. 0,68-1,72, p=,751). Fysisk aktivitet, leggetid og skoletrivsel påvirket denne sammenhengen hos jenter med 7 %. Konklusjon: Resultatene viste at det var sammenheng mellom å ikke spise frokost og overvekt/fedme hos jenter i 1. klasse på Island, og at fysisk aktivitet, leggetid og skoletrivsel kunne forklare noe av denne sammenhengen. Disse sammenhengene ble ikke funnet hos gutter og bør undersøkes nærmere med tanke på framtidige strategier for å forebygge overvekt og fedme hos islandske barn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectBreakfast habitsnb_NO
dc.subjectbreakfast-skippingnb_NO
dc.subjectoverweightnb_NO
dc.subjectobesitynb_NO
dc.subjectsleeping habitsnb_NO
dc.subjectphysical activitynb_NO
dc.subjectwell-being in schoolnb_NO
dc.subjectFrokostvanernb_NO
dc.subjectovervektnb_NO
dc.subjectfedmenb_NO
dc.subjectsøvnvanernb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectskoletrivselnb_NO
dc.titleFrokostvaner og overvekt blant islandske 1. klassinger – betydningen av fysisk aktivitet, søvn og skoletrivsel - En eksplorativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record