Show simple item record

dc.contributor.advisorEmdal, Arnfinn Johannes
dc.contributor.advisorFiskvik Bache, Bjørn Kristian
dc.contributor.authorWiersholm, Pernille
dc.date.accessioned2018-10-08T14:01:07Z
dc.date.available2018-10-08T14:01:07Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18977
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566943
dc.description.abstractDet har de siste årene blitt observert betydelige forskjeller i oppnådd fasthet i kalksementpeler installert i felt og kalksementprøver innblandet i laboratoriet. Én av faktorene som kan ha betydning for fasthetsutviklingen er temperaturen. Det er derfor av interesse å utforske temperatureffekter i kalksementstabilisert materiale, og det har i den forbindelse blitt utført både laboratorieforsøk, feltmålinger og numeriske simuleringer i masteroppgaven. For å forstå hvordan stivhet og skjærfasthet påvirkes av herdetemperaturen har det blitt gjennomført laboratorieforsøk med 6 leirprøver stabilisert med sement, og 10 leirprøver stabilisert med kalk herdet ved 8 °C, 41 °C og 75 °C / 77 °C, i 28 døgn. Resultatene viser at både skjærfastheten og stivheten av materialet er temperaturavhengig og at det, til tross for stor spredning, er en tydelig økning i både fasthet og stivhet ved økt herdetemperatur. Utførte feltmålinger viser videre at temperaturen i kalksementstabilisert materiale er betydelig høyere enn jordtemperaturen, og at temperaturen også holdes høy over en svært lang periode. Etter 85 døgn viste temperaturmålingene i felt en temperatur på mellom 19 °C - 23 °C fra dybde 9 m og dypere. Temperaturforløpet i felt har også blitt beregnet ved numeriske simuleringer ved programmet, Comsol Multiphysics. Modellen har blitt kalibrert mot laboratoriemålinger av temperaturen i kalksementstabilisert materiale, og viser tilsvarende temperaturforløp som feltmålingene. De numeriske simuleringene viser også hvordan ulike faktorer påvirker temperaturforløpet. Oppsummert vil dekningsgrad, mengde bindemiddel, type bindemiddel, starttemperatur i leira, tid mellom ribbeinstallasjoner og materialegenskapene til leira ha betydning for temperaturutviklingen i kalksementstabilisert materiale. Dersom temperaturforløpet i felt og sammenhengen mellom oppnådd fasthet, herdetemperatur og herdetid er kjent, kan man oppnå et mer nøyaktig estimat av skjærfastheten og stivheten. Dette vil forbedre grunnlaget for dimensjonering. Som et eksempel vil en økning i temperaturen, som følge av feltmålingene og laboratorieresultatene, bidra til en teoretisk økning i oppnådd skjærfasthet på ca. 38 %, sammenlignet med fastheten man oppnår ved herding ved 8 °C etter 28 døgn. Det er viktig å presisere at forsøkene utført i oppgaven er basert på få målepunkter, og at det ligger noen begrensninger til grunne for de numeriske beregningene. Mer arbeid og flere forsøk vil derfor være nødvendig for å verifisere og forbedre funnene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Geoteknikk
dc.titleTemperatureffekter i kalksementstabilisert leire
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record