Show simple item record

dc.contributor.advisorThomassen, Øyvind
dc.contributor.advisorFlaatten, Sverre
dc.contributor.authorDahl, Hilde
dc.date.accessioned2018-09-27T11:25:10Z
dc.date.available2018-09-27T11:25:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3339-5
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564979
dc.description.abstractInstitusjonaliseringen av farlighet, sinnssykdom og samfunnsvern i Norge. En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940. Avhandlingen er en empirisk studie av farlige, kriminelle sinnssyke pasienter innlagt ved særasylene Kriminalasylet og Reitgjerdet i perioden 1895-1940. Begge asylene var lokalisert i Trondheim og tok imot pasienter fra hele landet. Avhandlingen har dokumentanalyse som hovedmetode, med innslag av kvantitativ tilnærming og kvalitativ tekstanalyse, og er en historisering av kriminologisk relevante problemstillinger. Studien er basert på kildemateriale fra de to asylene, bestående av anamneser, vaktprotokoller, innleggelses-protokoller, brev, domspapirer og offentlig korrespondanse. Dette er supplert med sekundære kilder som forteller om de politiske prosessene rundt etableringen av Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl. Pasientene med farlighetserklæringer og sikringsdom ble valgt ut som primærkilde fordi de på en særlig måte passet til det spesielle formålet om samfunnsvern som særasylene og særreaksjonene var opprettet for å fylle. Av totalt 687 pasienter i perioden 1895-1940 var det 114 pasienter som formelt passet benevnelsen «farlig kriminell sinnssyk». Avhandlingens hypotese er at etableringen av disse asylene og den praksisen de utviklet var nøye forbundet med forståelsen av farlighet. I avhandlingen diskuteres forståelsen av farlighet gjennom å studere de farlighetserklærte og sikringsdømte pasientene i perioden. Det stilles tre underordnede forskningsspørsmål; hvordan ble disse pasientene beskrevet og forstått, og hvilke karakteristikker hadde de? Hvilken betydning hadde oppfatninger av farlighet for etableringen av sikkerhetspsykiatrien som særskilt gren av psykiatrien? Hvem hadde definisjonsmakten i diskusjonen om de farlige og kriminelle sinnssyke som samfunnsproblem? Avhandlingen er i artikkelformat, hvor tre artikler gir en analyse av de farlige kriminelle pasientene. Den første artikkelen, Farlige sinnssyke kriminelle innlagt i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl årene 1895-1940, gir gjennom pasienteksempler et innblikk i hvem denne gruppen med pasienter var. Den andre artikkelen, Om sikring og farlighetserklæringer – sikkerhetspsykiatrien etableres, diskuterer og redegjør for de juridiske ordningene som var spesielt myntet på de farlige sinnssyke. Den tredje artikkelen, Insane Criminals and Criminally Insane, Criminal Asylums in Norway 1895-1940, redegjør for etableringen og utviklingen av de to asylene og diskuterer hvorvidt de oppnådde målsetningen om å utgjøre et samfunnsvern. I avhandlingens sammenbindende artikkel diskuteres også forholdet mellom juss og psykiatri med utgangspunkt i de mest sentrale aktørene i avhandlingens periode. Slik beveger avhandlingen seg på to nivåer, med en mikroanalyse av de farlige pasientene og diskusjoner på makronivå av hvordan farlighet ble diskutert og forstått av de som hadde definisjonsmakten. Målet med avhandlingen har vært å utvikle ny kunnskap om en pasientgruppe som fremdeles utfordrer samfunnet, men som det finnes lite historisk kunnskap om. Avhandlingen er den første til å beskrive farlighetserklæringene som ordning, og avdekker at dette i praksis var en forløper til sikringsordningen. Et annet funn er at samarbeidet mellom juss og psykiatri var mer harmonisk enn mange har hevdet tidligere. Samtidig fyller avhandlingen et hull i kunnskapen vi har hatt om norsk institusjonshistorie ved å studere asyler som hadde samfunnsvern som sitt primære formål.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU;2018:274
dc.relation.haspartArtikkel 1: Dahl, Hilde. Farlige sinnssyke kriminelle innlagt i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl årene 1895–1940. Historisk Tidsskrift 2017 ;Volum 96.(1) https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944nb_NO
dc.relation.haspartDahl, Hilde; Thomassen, Øyvind. Om sikring og farlighetserklæringer - sikkerhetspsykiatrien etableres. Tidsskrift for strafferett 2015 ;Volum 15.(2) s. 177-195nb_NO
dc.relation.haspartAartikkel 3: Dahl, Hilde. 'Insane criminals' and the 'criminally insane': criminal asylums in Norway, 1895-1940. History of Psychiatry 2017 ;Volum 28.(2) s. 209-224 https://doi.org/10.1177/0957154X17691004nb_NO
dc.titleInstitusjonaliseringen av farlighet, sinnssykdom og samfunnsvern i Norge: En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record