Show simple item record

dc.contributor.authorIsaksen, Jørn
dc.contributor.authorÅgotnes, Gudmund
dc.contributor.authorFagertun, Anette
dc.date.accessioned2018-09-27T10:40:12Z
dc.date.available2018-09-27T10:40:12Z
dc.date.created2018-08-16T19:45:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2018, (2), 143-152.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564932
dc.description.abstractEtablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er også tenkt å bidra til mer samstemte krav og forventninger til tjenestene. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan sykehjem i norge arbeider med «kvalitet» og om og i så fall hvordan dette påvirker praksiser på tvers av kommuner, sykehjem og avdelinger. Datainnsamlingen er gjennomført i 2016 ved bruk av et spørreskjema, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer samt observasjoner i fem norske sykehjem. Vi har funnet stor variasjon i praksis og rutiner knyttet til «kvalitetsarbeid», til tross for gjentatte innsatser fra myndighetene i å standardisere praksis i tjenestene. Resultatene viser variasjoner både på tvers av og innen sykehjemmene. disse variasjonene viser til det vi oppfatter som et komplisert og varig spenningsforhold mellom standardisering, lokal autonomi og kultur og lokalt innovasjonsarbeid. Vi argumenterer for at standardisering av «beste praksis» er vanskelig forenelig med flere forhold, blant annet med; a) myndighetenes ønske om stadig innovasjon i tjenestene, samt at tjenestene skal være individuelt tilpasset, og b) kommunenes grunnleggende autonomi, lokal arbeidskultur ved sykehjemmene knyttet til denne autonomien og lokale prioriteringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSpenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjemnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber143-152nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2018-02-10
dc.identifier.cristin1602517
dc.description.localcodeOpen access. Published under a Creative Commons (CC BY-NC 4.0) license.nb_NO
cristin.unitcode194,65,70,20
cristin.unitnameSenter for omsorgsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal