Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Ivar
dc.date.accessioned2018-09-27T08:06:18Z
dc.date.available2018-09-27T08:06:18Z
dc.date.created2018-09-25T17:57:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTeologisk Tidsskrift. 2018, 7 (3), 167-176.nb_NO
dc.identifier.issn1893-0263
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564863
dc.description.abstractReformasjonen spela ei viktig rolle for å styrkje folkemåla som skriftspråk andsynes den lærde latinen. Men i Noreg var det dansk som vart kyrkjespråket, og reformasjonen har ofte vorte framstilt som avgjerande for skiftet til dansk skriftspråk. Dette har vorte kopla til eit generelt nedgangsmotiv i norsk seinmellomalderhistorie, som kulminerer med sjølvstendetapet, reformasjonen og språkskiftet. Denne framstillinga kan ikkje oppretthaldast, og i denne artikkelen blir språkskiftet i staden forklart som ein konsekvens av meir ålmenne politiske og kulturelle tilhøve, og det blir peika på at dansk var det dominerande skriftspråket i Noreg allereie før reformasjonen vart gjennomført.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleReformasjonen og norsk språkhistorienb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber167-176nb_NO
dc.source.volume7nb_NO
dc.source.journalTeologisk Tidsskriftnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-0271-2018-03-02
dc.identifier.cristin1613597
dc.description.localcodeThis article is downloaded from www.idunn.no. © 2018 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).nb_NO
cristin.unitcode194,62,60,0
cristin.unitnameInstitutt for språk og litteratur
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal