Show simple item record

dc.contributor.advisorLukasse, Mirjam
dc.contributor.advisorSchei, Berit
dc.contributor.advisorBjørngaard, Johan Haakon
dc.contributor.advisorSwahnberg, Katarina
dc.contributor.advisorJoshi, Sunil Kumar
dc.contributor.authorRishal, Poonam
dc.date.accessioned2018-09-26T13:20:19Z
dc.date.available2018-09-26T13:20:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3079-0
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564758
dc.description.abstractI Nepal omfatter begrepet familievold (domestic violence) både fysisk, psykisk og seksuell vold mot kvinner der overgriper enten er ektefelle eller et annet familiemedlem. Denne type vold kan føre til svangerskapskomplikasjoner og kan i verste fall medføre økt dødelighet både hos mor og barn. Svangerskapsomsorgen representerer et “window of opportunity”. Innen denne del av helsetjenesten, kan kvinner som er utsatt for familievold identifiseres og tilbyes hjelp. Vi vet lite om hvordan utsatte kvinner oppfatter disse mulighetene til hjelp og hvordan de oppfatter hjelperne, og hva de forventer når det gjelder hjelp. Det er også lite kunnskap om hvilken type intervensjon som behøves i svangerskapsomsorgen. De studiene som foreligger, er for det meste utført i høyinnkomst land. I lavinnkomstland som Nepal, er kvinner forventet å holde ut situasjonen og dermed forbli i familien selv om de blir utsatt for vold. Dette gjør også at kvinner her kan ha enda større risiko for at familievolden fører til svangerskapskomplikasjoner. Det er derfor et behov for å avdekke familievold i svangerskapsomsorgen for dermed kunne ha mulighet til å bidra til at kvinnene gjør tiltak slik at de kan beskytte seg mot volden.nb_NO
dc.description.abstractDomestic violence in Nepal is defined as physical, emotional, and sexual violence experienced by women, and primarily perpetrated by their husbands and in-laws. This type of violence can lead to significant adverse pregnancy outcomes, the most serious of which include maternal and fetal deaths. Antenatal care provides a “window of opportunity” to identify and assist pregnant women who experience domestic violence. There is little knowledge about women’s perceptions and expectations of antenatal care services and providers. Similarly, little is known about interventions to prevent or address domestic violence in antenatal care settings, and the limited studies to date have mostly been conducted in high-income countries. In low-income countries, such as Nepal, women may endure the burden of domestic violence and stay in abusive relationships. This increases their risks of adverse pregnancy outcomes. Therefore, there is a need for early detection of domestic violence during pregnancy and for interventions in antenatal care to improve the safety of pregnant women.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:144
dc.titleDomestic Violence and Pregnancy in Nepal: Developing and Evaluating Interventions in Antenatal Care to Improve the Safety of Womennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record