Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.advisorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorHougen, Magnus Eikeland
dc.date.accessioned2018-09-13T07:17:06Z
dc.date.available2018-09-13T07:17:06Z
dc.date.created2018-06-18
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18949
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562304
dc.description.abstractHåndholdt røntgenfluorescens (pXRF) er en rask, hendig og relativt billig analysemetode for bestemmelse av totalinnholdet til en rekke elementer i faste prøvemedier. I denne masteroppgaven ble tre ulike fremgangsmåter for analyse med pXRF testet og sammenlignet med høyoppløselig induktiv koblet plasma massespektrometri (HR-ICP-MS), med den hensikt å vurdere analysemetodenes egnethet i geokjemisk kartleggingsarbeid. pXRF-apparatet som ble benyttet var Niton XL3t 900He fra Thermo Scientific. Datagrunnlaget for denne masteroppgaven er basert på analyser av 137 jordprøver tatt i den historiske gruvebygden Løkken Verk, Trøndelag. Området er preget av over tre hundre års gruvedrift, gjennom blant annet avrenning av gruvevann og deponering av veltematerialer med forhøyede innhold av blant annet svovelkis, kobber og sink. De testede pXRF-metodene ble kalt FELT, WET og DRY. FELT besto av én analyse per prøve direkte i felten, mens WET innebar fem kortere analyser av hver prøve. DRY-metoden besto av tørking, sikting, og tre analyser per prøve med pXRF. Det ble besluttet å fokusere på elementene arsen, bly, jern, kobber, mangan, nikkel, sink og strontium. Ved sammenligning av elementforekomstene fra ICP-MS og pXRF ble det funnet svært god korrelasjon mellom ICP-MS og DRY for arsen, bly, jern, kobber og sink. WET og ICP-MS korrelerte godt for bly, kobber og sink, mens FELT viste god sammenheng med ICP-MS for kun bly og kobber. For å tallfeste metodenes evne til å avgrense områder med elementforekomster over valgte grenseverdier ("forurensede areal") ble Jaccards likhetskoeffisient (JI) beregnet mellom det forurensede arealet bestemt med ICP-MS og det tilsvarende arealet funnet med de ulike pXRF-metodene. De beregnede JI-verdiene viste at FELT- og WET-metodene overlappet godt med ICP-MS for As og Cu, underestimerte omfanget av de forurensede arealene for Pb og Fe, og overestimerte arealene for Mn, Ni og Zn. DRY-metoden ga gode JI-verdier for As, Cu, Pb og Zn, og overestimerte de forurensede arealene til Fe, Mn, Ni og Sr. Resultatene fra undersøkelsen antyder at pXRF-metoden DRY kan ha potensial i geokjemisk kartlegging som prescreening i forkant av eventuelle komplette miljøanalyser med ICP-MS.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell kjemi og bioteknologi, Analytisk kjemi
dc.titleUndersøkelse av egnetheten til pXRF-metoder i geokjemisk kartlegging
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record