Show simple item record

dc.contributor.advisorStorm, Leif Erik
dc.contributor.authorBerg, Steinar Halvorsen
dc.contributor.authorIversen, Rune
dc.contributor.authorRåum, Kristian Heim
dc.contributor.authorSkomedal, Gunstein
dc.date.accessioned2018-09-13T06:50:04Z
dc.date.available2018-09-13T06:50:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562267
dc.description.abstractDenne rapporten har som hensikt å undersøke hvordan trykkapasiteten i en trykkskjøt av limtre, reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkel. Formålet med rapporten er å gi oppdragsgiveren Statens vegvesen en indikasjon på toleransekrav til denne vinkelen. Undersøkelsen tar for seg en løsning hvor trykket tas direkte mellom komponentene i skjøten, uten bruk av bindemidler som akrylmørtel. Metoden som er benyttet i rapporten er en kombinasjon av laboratorieforsøk og FEM-analyse. Resultatene innhentet fra forsøket ble benyttet til å danne en teoretisk FEM-modell. På bakgrunn av våre funn, konkluderes det med at en skjevhetsvinkel opp til og med 1,0 grader kan anses som akseptabelt. Det ble observert en tilnærmet lineær sammenheng mellom en økende skjevhetsvinkel og reduksjon i trykkapasitet.nb_NO
dc.description.abstractThis report aims to investigate how the compressive capacity of a pressure joint in glulam, is reduced by introducing an angle of inclination. The purpose of the report is to give the employer the Norwegian Public Roads Administration, an indication of tolerance requirements for this angle. The study addresses a solution where the pressure is taken directly between the components in the joint, without the use of binding agents such as acrylic mortar. The method used in the thesis is a combination of laboratory experiments and FEM analysis. The results obtained from the experiments were used to form a theoretical FEM-model. Based on our findings, it is concluded that an angle of inclination up to and including 1,0 degrees can be considered acceptable. An approximately linear correlation was observed between an increasing inclination angle and reduction in compressive capacity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbyggingeniørnb_NO
dc.subjecttrykkapasitetnb_NO
dc.subjectskjevhetsvinkelnb_NO
dc.subjectFEM-analysenb_NO
dc.subjectlimtrenb_NO
dc.subjectskjøtnb_NO
dc.titleTrykkskjøt i limtre: en undersøkelse av hvordan trykkapasiteten reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkelnb_NO
dc.title.alternativePressure joint in glue laminated timber: an investigation of how the compressive capacity is reduced, by introducing an angle of inclinationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record