Show simple item record

dc.contributor.advisorVik, Jostein
dc.contributor.authorAlmaas, Henrik Eli
dc.date.accessioned2018-09-10T10:40:40Z
dc.date.available2018-09-10T10:40:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561724
dc.description.abstractI kjølvannet av det globale matprishoppet i 2007 samt utfordringene tilknyttet verdens befolkningsvekst og klimaendringer, er matsikkerhet og landbrukets produksjonskapasitet blitt aktuelle tema innen norsk landbrukspolitikk. Den gjeldende utviklingen går i retning av økt import av jordbruksvarer som resultat av nye handelsavtaler med EU, samt en jevn nedgang i jordbruksbedrifter som siden tusenårsskifte har sunket med om lag 20 prosent (Statistisk sentralbryå, 2017). Denne utviklingen kan ikke sies å være forenelig med FNs matvareorganisasjon FAOs prediksjoner for framtiden hvor de estimerer at verden må produsere 70 prosent mer mat fram mot 2050 for å fø verdens befolkning (FAO, 2016). Det kan dermed virke som landbruket trekkes i retning av noen kritiske «vippepunkter» som gjør at den norske landbruksmodellen muligens må ta noen vanskelige valg i årene som kommer. På bakgrunn av dette er det aktuelt med en gjennomgang av hvorvidt landbrukspolitikken og de tilhørende virkemidlene bidrar til å nå de sentrale landbrukspolitiske målene og eventuelt på hvilke områder de ikke gjør det. Denne studien er en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) som er et virkemiddel for investeringsstøtte til landbruket, administrert av Innovasjon Norge. Målet med evalueringen er å undersøke hvorvidt BU-midlene virker etter sin hensikt, samt hvilke andre forhold utenom BU-støtten som er med på å påvirke BU-midlenes måloppnåelse. Hovedfunnene er at BU-midlene virker etter sin hensikt og bidrar positivt til flere av målene for virkemiddelet. Effekten er spesielt god for målene tilknyttet alternative næringer basert på landbrukets ressurser, men er også positive for mer tradisjonelle næringer. I tillegg finner evalueringen tydelige sammenhenger mellom BU-midlenes mål og strukturelle og sosiokulturelle forhold blant mottakerne av støtten. Når det gjelder de sosiokulturelle forholdene finner evalueringen positivt signifikante sammenhenger mellom BU-midlenes mål og yngre bønder, størrelsen på husholdningen og kvaliteten på bøndenes sosiale nettverk. Blant de mer strukturelle forholdene avslører evalueringen en tydelig sammenheng mellom gårdens størrelse og BU-midlene funksjon. De mindre og mellomstore brukene ser ut til å i større grad søke om BU-støtte til alternative virksomheter på gården, mens de største brukene i større grad søker om BU-støtte til utviklingen eller vedlikeholdet av tradisjonelle næringer. I tillegg finner evalueringen ingen signifikante sammenhenger mellom måloppnåelse og gårdsbruk i urbane og rurale strøk, samt få sammenhenger mellom måloppnåelse og gårdsbruks beliggenhet med tanke på klimatiske forhold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDe fylkesvise bygdeutviklingsmidlene - En evaluering av måloppnåelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record