Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorHalvorsen, Ola Krogh
dc.date.accessioned2018-09-07T06:14:43Z
dc.date.available2018-09-07T06:14:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561348
dc.description.abstractDenne oppgavens formål er å undersøke fordelingseffektene til pantelotteriet. Pantelotteriet er et veldedig lotteri, drevet av Røde Kors, hvor man kun kan kjøpe lodd med penger man får tilbake ved retur av tomgods. Oppgaven tar utgangspunkt i et paneldatasett som følger alle pantetransaksjoner ved 2357 panteautomater fra 2012 til 2015. Med en premieandel på 35%, innebærer pantelotteriet i likhet med andre lotterier en implisitt skatt i form av et forventet tap. Fordelingseffekten av denne implisitte skatten blir undersøkt ved kalkulering av Suits-indekser og estimering av inntektselastisiteter. Resultatene fra begge metoder antyder at pantelotteriet er progressivt beskattende. Suitsindeksen er et deskriptivt mål på fordelingen av skattebyrde, som antar en verdi mellom 0 og 1 ved en progressiv beskatning, og en verdi mellom -1 og 0 ved en regressiv beskatning. Denne oppgaven finner en gjennomsnittlig Suits-indeks på 0.053. Estimeringer av brutto inntektselastisitet viser at konsum av pantelotteriet øker mer enn proporsjonalt med inntekten. Ved inkludering av demografiske kontrollvariabler reduseres den estimerte inntektselastisiteten betraktelig, og er ikke lenger signifikant høyere enn 1. Resultatene i denne oppgaven skiller seg fra studier av fordelingseffektene til andre lotterier, som stort sett finner at lotterier er regressivt beskattende. Både inntektselastisiteten og Suits-indeksen viser en progressiv beskatning for samtlige utvalgsår, men beveger seg mot en mer proporsjonal beskatning gjennom utvalgsperioden. Begge målene på pantelotteriets fordelingseffekter er robuste til hvordan inntekten i befolkningen defineres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVeldedige lotterier og skattebyrde - En empirisk undersøkelse av pantelotteriets fordelingseffekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record