Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorRunestad, Ingrid Lunde
dc.date.accessioned2018-09-06T14:01:11Z
dc.date.available2018-09-06T14:01:11Z
dc.date.created2018-06-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19549
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561317
dc.description.abstractDenne studien vurderer hvordan ny teknologi, i form av GPS-lokasjonsteknologi på respondentenes smarttelefon, er egnet til å gjennomføre innsamling av reisevanedata. Studien er tilknyttet prosjektet «Smart RVU», hvor reisevanedata fra 171 studenter i Trondheim sammenlignes med data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i Norge. Dette gjøres for å kartlegge studenters reisevaner, da dette er en interessant demografisk målgruppe som ifølge tidligere undersøkelser ser til å reise mer miljøvennlig enn øvrig befolkning. I denne studien avdekkes det også at studenter er underrepresentert i nasjonal RVU for 2013/2014. Studenters reisevaner i Smart RVU sammenlignes også med data fra Nasjonal RVU for å kunne evaluere GPS-lokasjonsteknologi som metode for gjennomføring av reisevaneundersøkelser. Resultatene viser at studenters reisevaner, både i data fra nasjonal RVU og Smart RVU, kjennetegnes av mindre bilbruk. Studenter benytter følgelig mer sykkel, gange og kollektivtransport. Begge utvalg reiser også en lavere daglig reiseavstand og gjennomfører flere korte turer, enn befolkningen samlet sett. Dette kan tyde på at studenter er bosatt nærmere hyppig besøkte målpunkt. Studentene i Smart RVU gjennomfører flere daglige reiser enn utvalget i nasjonal RVU. Forskjellene gjelder særlig korte reiser under 1 kilometer. Ved utvikling av gode retningslinjer for fjerning av tydelige feilregistreringer, gjerne kombinert med en manuell kontroll på reiser som kan se ut å være feilregistrert, ser Smart RVU ut til å være en godt egnet metode for gjennomføring av den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Datamaterialet fra GPS-lokasjonsteknologi har også en høyere detaljeringsgrad og tilfører et bredt spekter av nye analysemuligheter. I et skifte til GPS-lokasjonsteknologi som metode for gjennomføring av reisevaneundersøkelser vil en imidlertid kunne ha utfordringer rundt aksept for metoden og rekruttering av mindre teknologivante respondenter. Derfor anbefales det at Smart RVU i første omgang brukes som et alternativ til telefonintervju, som respondenten kan velge å benytte.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleSmart RVU - Er det smartere? - En evaluering av GPS-lokasjonsteknologi som metode for gjennomføring av reisevaneundersøkelser, med studenters reisevaner som casestudie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel