Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrand, Knut Arne
dc.contributor.authorFjermedal, Gøran
dc.date.accessioned2018-09-05T14:00:25Z
dc.date.available2018-09-05T14:00:25Z
dc.date.created2018-06-24
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18243
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561042
dc.description.abstractDigitaliseringen av arbeidsplassen er i full gang, og stadig innføres det nye og mer sofistikerte IT-systemer. Slike innføringer medfører derimot ofte også en stor risiko for bedrifter siden anskaffelsen, innføringen og vedlikeholdet av dem er svært kostbar. Samtidig er det en forholdsvis stor sannsynlighet for at innføringen helt, eller delvis, mislyktes. Teknologiakseptanse er graden av akseptanse en bruker har for et gitt IT-system, og flere kilder har fastslått at de mislykkede innføringsprosjektene i stor grad skyldes brukernes manglende teknologiakseptanse ovenfor IT-systemene de introduseres for. Teknologiakseptansemodeller er en type verktøy som er utviklet for å håndtere dette problemet, og blant dem finnes modellen Technology Acceptance Model 3 (TAM3). Disse modellene, inkludert TAM3, er ofte utviklet til bruk i store bedrifter hvor man kan hente informasjon fra et stort antall informanter. Det finnes derimot langt flere små og mellomstore bedrifter enn det gjør store bedrifter. Problemstillingen valgt for denne oppgaven er derfor: «Hvordan kan teknologiakseptansemodellen TAM3 bidra til å øke teknologiakseptansen, og dermed øke gevinsten, under digitalisering i små og mellomstore bedrifter?» Dette er en casestudie gjennomført ved Trondheim Havn IKS, under perioden hvor de innførte arkivsystemet Public 360. Underveis i innføringen ble det samlet inn data via en kvantitativ spørreundersøkelse, kvalitative intervjuer og observasjon. Denne studien demonstrerer at TAM3 kan brukes under disse omstendighetene, til tross for den kraftige reduksjonen i antall informanter. Ved bruk av TAM3 bidrar studien til å forbedre innføringen av IT-systemer på følgende tre måter: 1. Den gir en detaljert kartleggelse av årsaken til brukernes akseptanse for IT-systemet, noe som gjør det mulig for prosjektledelsen å velge de mest effektive prosjektaktivitetene for innføringsprosjektet. 2. Den forenkler identifikasjon og håndtering av motstanden de ansatte utøver mot endringene påført virksomheten via innføringen av et nytt IT-system. 3. Den kan identifisere personer med flere av de karakteristiske trekkene som definerer en god superbruker. Disse funnene er basert på antakelsen om at resultatene kan bekreftes ved å gjennomføre en tilsvarende studie i en bedrift under lignende omstendigheter som ved Trondheim Havn. Hvis dette er tilfellet vil resultatene ikke kun gjelde for Trondheim Havn, da de danner et solid rammeverk for innføring av IT-systemer i små og mellomstore bedrifter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIKT-basert samhandling
dc.titleBruk av Technology Acceptance Model 3 for å optimalisere innføring av IT-systemer i små og mellomstore bedrifter - En case-studie ved Trondheim Havn
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel