Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorBerre, Einar
dc.date.accessioned2018-08-30T14:00:52Z
dc.date.available2018-08-30T14:00:52Z
dc.date.created2018-06-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560140
dc.description.abstractUsikkerhet er en universalfaktor som spiller inn i alle typer prosjekter. Usikkerhetsstyring går ut på å identifisere og kartlegge usikkerhet og deretter drive aktiv håndtering gjennom tiltak. Potensialet ved usikkerhetsstyring er å gi prosjekter større forutsigbarhet og økt kontroll ovenfor uventede forhold, noe som direkte påvirker prosjektets suksess. Denne masteroppgaven retter seg mot styring av usikkerhet hos entreprenør. Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan en entreprenørs system for usikkerhetsstyring i byggeprosjekter fungerer, og hvordan kan man tilrettelegge for en bedre gjennomføring av usikkerhetsstyringen. Utgangspunktet har vært casestudie av Backe Stor-Oslo AS. Metoder som er benyttet er litteraturstudium dybdeintervju og dokumentstudier av Backe Stor-Oslos interne styringssystem for prosjektgjennomføring Resultatet fra forskningsarbeidet viser variasjon mellom tilnærming til Backe Stor-Oslo sammenlignet med AF Gruppen og hva som fremkommer i litteratur. Forskjellene er som trekkes frem er Backe Stor-Oslos mangel på system for usikkerhetsstyring for hele prosjektets livsløp, samt kultur for usikkerhetsstyring. Med tilsvarende forutsetning som hos Backe Stor-Oslo og AF Gruppen er det avdekket tiltak som kan være med på å forbedre usikkerhetsstyring hos en entreprenør. Disse er; utvikling av overordnet system for usikkerhetsstyring, gjøre nøkkelpersonell innforstått med bakgrunn og viktighet av usikkerhetsstyring, forankring fra ledelse, etablering av kultur for usikkerhetsstyring.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleUsikkerhetsstyring i Backe Stor-Oslo AS
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record