Show simple item record

dc.contributor.advisorAass, Lisbeth Kjelsrud
dc.contributor.authorNordrum, Henni
dc.contributor.authorFoss, Marthe
dc.contributor.authorPettersen, Nora
dc.contributor.authorFossdal, Tone Lise
dc.date.accessioned2018-08-28T07:46:52Z
dc.date.available2018-08-28T07:46:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559513
dc.description.abstractBakgrunn: Seksuelle overgrep kan ofte være en av årsakene til flere psykiatriske diagnoser. I tillegg kan pasienter som har blitt utsatt for seksuelle overgrep slite med tillits- og relasjonsforhold. Å oppnå en god relasjon mellom sykepleier og pasient kan være avgjørende for pasientens behandlingsprosess. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvordan man skaper tillits- og relasjonsforhold mellom sykepleier og pasient innlagt til psykiatrisk behandling, der pasienten har vært utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk litteraturstudie. NTNUs databaser innen helsefag ble benyttet i et systematisk litteratursøk for å finne relevante, vitenskapelige artikler som belyser studiets tema. Oppgaven inkluderte seks kvalitative studier. Resultat: Fire hovedfunn relatert til problemstillingen ble funnet: 1) Faktorer for å oppnå tillits- og relasjonsforhold, 2) Ta seg tid, 3) Å bli sett, være tilstede og 4) Viktigheten av å utvikle et tillitsfullt forhold. Konklusjon: Pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner, har opplevd et stort svik fra en som har stått dem nær. I møte med en sykepleier for behandlingen av senreaksjonene etter dette, er det viktig at sykepleiere vet hvordan slike traumatiske hendelser kan bearbeides og hvordan en får pasienten til å ta del i denne behandlingen ved å opparbeide et tillits- og relasjonsforhold. Et slik forholdet vil bidra til å gjøre pasienten komfortabel med å dele de vanskelige tankene og ta del i behandlingen.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Sexual abuse will often cause psychological and emotional trauma, which in turn can be the root of multiple mental disorders. In addition, patients who have suffered sexual abuse may struggle maintaining healthy relationships built on trust. Therefore, it is crucial for a nurse to achieve a good working relationship with the patient while he/she is undergoing treatment. Purpose: The purpose of this literary study is to highlight how one can create a working relationship between a nurse and a patient receiving treatment at a mental health institution, where the patient has been a victim of sexual abuse. Method: This thesis is based on a systematic literary study. The NTNU databases, more specifically the health science section, was used in a systematic literary search to find relevant and scientific articles featuring the main subject. The thesis includes six qualitative studies. Results: There were four key findings related to the thesis: 1) Aspects to establish a favorable relationship where trust is an important component, 2) Taking your time, 3) To be seen, being present in the moment? and 4) The importance of establishing trust in the relationship. Conclusion: Patients, who have suffered sexual abuse at the hand of a relative or someone in close relation, have suffered a monumental betrayal of someone they trusted. When meeting a nurse for treatment of delayed-onset posttraumatic stress brought on by sexual assault, it is crucial that the nurse has the knowledge of how these traumatic events can be processed and how to get the patient to participate in the treatment process by establishing trust between the two parties. When trust is established and the patient feels that he/she has a favorable relationship with the nurse, the patient will become more comfortable in sharing difficult thoughts and experiences, henceforth the patient will become an active participant in the treatment process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectrelasjonsforholdnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier skape tillits- og relasjonsforhold til pasienter utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner?nb_NO
dc.title.alternativeHow can a nurse establish trust and a good working relationship with patients who are victims of sexual abuse by a relative or someone in close relation?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record