Show simple item record

dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.authorFlaa, Anders Marum
dc.date.accessioned2018-08-21T14:00:55Z
dc.date.available2018-08-21T14:00:55Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558744
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å undersøke temaet digitalisering innen facility management. Oppgaven tar for seg tre forskningsspørsmål som samlet skal belyse temaet. Det første forskningsspørsmålet har til hensikt å undersøke status når det kommer til digitalisering innen FM i dag. Det andre forskningsspørsmålet har til hensikt å kartlegge mulige hindringer for digitalisering innen FM. Det siste forskningsspørsmålet undersøker om det er noen tiltak som kan iverksettes for å bedre digitalisering innen FM. Arbeidet er en utforskende studie, der forskningsmetoden har bestått av en litteraturstudie og kvalitative intervjuer. Det ble først gjennomført en litteraturstudie for å kartlegge tidligere forskning relatert til digitalisering innen FM. Litteraturstudiet la grunnlaget for gjennomføringen av kvalitative intervjuer med aktører fra ulike perspektiver i FM bransjen. Intervjuobjektene ble fordelt på et eierperspektiv og et leverandørperspektiv, og totalt 11 aktører ble intervjuet. Resultatene indikerer at status ved digitalisering innen FM er i en startfase, og det uutnyttede potensiale sett i forhold til hvilke muligheter som eksisterer er stort. Studien avdekker at det er lite erfaring med bruk av digitale modeller til bruk i driftsfasen. Totalt ble 7 kategorier for hindringer for digitalisering identifisert. De 7 kategoriene var: teknologi, økonomi, organisasjon, prosess, standardisering, psykologi og kompetanse. Oppgaven identifiserer ulike tiltak for å bedre digitalisering innen FM hvor hovedfokuset ligger på de fire tiltakene: tidlig involvering av driftspersonell, bruk av piloter og referanseprosjekt, innhenting av ny kompetanse og bruk av veikart.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Eiendomsledelse og forvaltning
dc.titleDigitalisering innen FM i Norge - Status, hindringer og tiltak
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record