Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStiklestad, Trond
dc.contributor.authorFlack, Hanna Fauske
dc.contributor.authorKloster, Merethe
dc.date.accessioned2018-08-21T12:15:23Z
dc.date.available2018-08-21T12:15:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558721
dc.description.abstractSINTEF Byggforsk har et studentabonnement på Byggforskserien som de ønsker at flere studenter skal benytte seg av. I denne oppgaven ser vi på hvordan PR kan være med på å tilpasse kommunikasjon til en målgruppe, samt bygge relasjoner. Smith sin PR-prosess, som innebærer analyse, strategi, taktikk og evaluering, er grunnlaget for oppgavens oppbygging. Oppgaven er en case-studie som presenterer en PR-strategi med den hensikt å besvare problemstillingen: Hvordan kan SINTEF Byggforsk få flere byggingeniørstudenter til å abonnere på Byggforskserien? For å kunne besvare problemstillingen gjennomførte vi 19 fokusintervjuer med studenter ved Bygg- og miljøteknikk på NTNU Gløshaugen. Vi undersøkte blant annet deres holdninger til SINTEF Byggforsk og bruk av Byggforskserien. Her viste det seg at interessenter har stor påvirkningskraft på studentene. Gjennom analysen diskuterer vi hvordan studentene går gjennom kjøpsprosessen dersom de skal kjøpe et abonnement på Byggforskserien. Dette resulterte i tre segmenter, som er ikke-brukere, lette brukere og storforbrukere. Ut ifra segmentene kom vi frem til tre personas. Dette er fiktive personer som beskriver forskjellige deler av målgruppen. Disse har ulike behov knyttet til Byggforskserien og informasjon fra SINTEF Byggforsk. Ved å ta i bruk personas gir vi innsikt innenfor et område som er relativt nytt, og som stadig får større fotfeste innenfor PR og kommunikasjon. For å få flere byggingeniørstudenter til å abonnere på Byggforskserien anbefaler vi SINTEF Byggforsk å ha en proaktiv strategi, hvor de har fokus på å bygge relasjoner med NTNU og studentene. De strategiske tiltakene ser vi i lys av kjøpsprosessen. Her anbefaler vi å samarbeide tettere med NTNU, ha arrangementer for studenter, gi informasjon i forelesninger og være synlig i digitale og sosiale medier. Dette kan bidra til økt synlighet, kjennskap til og forståelse for SINTEF Byggforsk. Holdningsendring knyttet til kjøp av litteratur blir lagt vekt på for å få flere til å abonnere. Budskapet for gjennomføring av en strategi og eventuell kampanje kan være: «SINTEF Byggforsk: Bygger studentenes kunnskap sammen med NTNU». Med utgangspunkt i en overordnet strategi kan SINTEF Byggforsk utvikle en PR-kampanje rettet mot personasene. Konkrete forslag for å hjelpe dem på vei innebærer samarbeid med NTNU, bedriftspresentasjon, konkurranseevent og tilgjengelighet i digitale kanaler. Etter en gjennomført strategi og eventuelt kampanje bør SINTEF Byggforsk evaluere ut ifra målene man har satt seg. Dette vil gi en pekepinn på hvordan man kan arbeide videre ut mot målgruppen man ønsker å nå. SINTEF Byggforsk offers a student subscription to their digital platform, Byggforskserien. In this master thesis, a case-study is conducted to explore how Public Relations and communications can help strengthen SINTEF’s relationship with potential student subscribers. The PR-process by Smith, involving formative research, strategy, tactics and evaluative research, forms the basis of the thesis structure. We present a PR-strategy with the intent of answering the following research question: How can SINTEF Byggforsk get more students from Civil and Environmental Engineering studies to subscribe to Byggforskserien? To answer the research question, nineteen focus interviews were conducted amongst Civil and Environmental Engineering students at NTNU Gløshaugen. We examined their attitudes towards SINTEF Byggforsk, as well as their current use of Byggforskserien. Our results indicate that stakeholders are influential on the students. Throughout the analysis, the purchasing process that students go through before buying Byggforskserien is discussed. The analysis uncovers three segments; non-users, light users and large scale users. These segments are further used as a basis for three different personas, each representing a part of the decided target audience. The personas have different needs related to Byggforskserien, and the information they require of SINTEF Byggforsk. By using personas, new insight is given to a relatively new trend, currently gaining traction in the area of PR and communications. A proactive strategy is recommended to attract more student subscribers to Byggforskserien. Specifically, SINTEF Byggforsk should focus on building strong relations with both NTNU and the students themselves. The suggested strategic actions have been decided with the purchasing process in mind. We recommend a closer cooperation with NTNU, arranging events, presenting information in lectures and being visible in digital and social media. This is deemed likely to contribute to increased visibility, awareness and a deeper understanding towards SINTEF Byggforsk. Furthermore, the necessity of an attitude change related to the purchase of online literature is explored.The following message is suggested with the aim of supporting an overall strategy implementation; «SINTEF Byggforsk: Building student knowledge with NTNU». Based on a strategic approach, SINTEF Byggforsk can implement a PR-campaign targeting the identified personas. Suggested activities include cooperating with NTNU, business presentations, competition based events and keeping an active online presence. Following the implementation of the suggested strategy, all activities should be evaluated by SINTEF Byggforsk, as well as measured against set goals. This will help decide the direction the organisation should take in further targeting of the audience.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePR-strategi for SINTEF Byggforsk - En kvalitativ studie av byggingeniørstudenter ved NTNU Gløshaugen sin bruk av Byggforskseriennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel