Show simple item record

dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.authorAsp, Per Oskar
dc.contributor.authorLarsen, Simen Tufte
dc.date.accessioned2018-08-13T14:00:48Z
dc.date.available2018-08-13T14:00:48Z
dc.date.created2018-05-30
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19517
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557782
dc.description.abstractFlere av de små og mellomstore bedriftene (SMB) i norsk byggebransje har bygging og kortsiktig drift som hovedfokus, slik at forbedring av støttefunksjoner og innovativt arbeid sjeldent prioriteres. Dette resulterer ofte i innovasjonsetterslep og effektiviseringsproblemer. For å systematisere støttetjenester og prioritere innovative aktiviteter har ulike former for formelle samarbeidsnettverk oppstått. Hensikten med rapporten er å utforske ulike former for samarbeid og deres evne til å løse de utfordringene små og mellomstore bedrifter møter i norsk byggebransje. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling stilt: Hvordan kan samarbeidsnettverk løse utfordringer for små og mellomstore bedrifter i norsk byggebransje? . For å besvare problemstillingen er det utarbeidet to forskningsspørsmål: 1. Hvilke utfordringer finnes hos små og mellomstore bedrifter i norsk byggebransje? 2. Hvilke konsekvenser har ulike samarbeidsnettverk for små og mellomstore bedrifter? Rapporten fokuserer på de største utfordringene i bransjen og diskuterer samarbeidsnettverkenes egenskaper i lys av de største utfordringene. Rapporten bygger på et litteraturstudie, 11 semistrukturerte intervjuer med nettverkskapere, 3 semistrukturerte intervjuer med entreprenører uten nettverkstilknytning og en spørreundersøkelse med 175 respondenter med medlemskap i de studerte samarbeidsnettverkene. Litteraturstudiet og samtaler med fagpersoner gav et grunnlag for å velge samarbeidsnettverkene næringsklynger, franchisenettverk, ferdighuskjeder og andre samarbeidsnettverk med hovedvekt på næringsforeninger og laug. Litteraturstudiet, intervjuene og spørreundersøkelsen indikerte at de største utfordringene SMB i norsk byggebransje opplever er (1) lite tid til administrative oppgaver, (2) høye myndighetskrav, (3) manglende digitalisering og (4) lite innovasjon. Rapporten diskuterer hvordan de fire nevnte utfordringene angripes av de ulike samarbeidsnettverkene. Noen av nettverkene effektiviserer medlemsbedriftene ved å lage systemer og rutiner, mens andre skaper arenaer for økt kunnskap og motivasjon. Felles for alle nettverkene er at de skaper kontaktnettverk mellom medlemsbedriftene, noe som kan virke innovasjonsfremmende. Funn fra litteraturstudiet, intervjuene og spørreundersøkelsen kan tyde på at samarbeidsnettverk muliggjør innovative tiltak hos SMB i norsk byggebransje, samt bidrar til å implementere ny teknologi raskere hos medlemsbedriftene. Resultatene peker i retning av at samarbeidsnettverk bidrar til å bringe innovasjon til SMB i norsk byggebransje, et markedssegment der potensialet for økt innovasjon er stort.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleSamarbeidsnettverk for små og mellomstore bedrifter i norsk byggebransje
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record