Show simple item record

dc.contributor.advisorRolland, Knut-Helge Ronæsnb_NO
dc.contributor.advisorHepsø, Vidarnb_NO
dc.contributor.advisorAndersen, Trond Michaelnb_NO
dc.contributor.advisorMonteiro, Ericnb_NO
dc.contributor.authorBotnen, Andersnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:35:40Z
dc.date.available2014-12-19T13:35:40Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350871nb_NO
dc.identifierntnudaim:1466nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/252024
dc.description.abstractGjennom denne undersøkelsen settes søkelys på problemer knyttet til informasjons- og kunnskapsformidling mellom avdelinger internt i en bedrift og mellom samarbeidende bedrifter. Med et fokus på kunnskapens natur skilles det mellom kunnskap som kan kodifiseres, enten skriftlig eller muntlig, og dermed overføres til informasjon. Dernest påpekes det at en annen type informasjon som brukes i arbeidet og som finnes i utstrakt grad i organisasjoner. Denne typen informasjon er vanskelig kodifiserbar og er ofte omtalt som taus og embedded . En trenger denne kunnskapen for å kunne tolke den muntlig eller skriftlig formidlede informasjonen. Flere bidragsytere har fremhevet denne typen kunnskap som sterkt knyttet til person, situasjon og organisasjonsmessig kontekst. Dette er i mange tilfeller den kunnskapen som avspeiles av en persons eller en organisasjons akkumulerte erfaring. Når en i moderne organisasjoner må legge denne forståelse til grunn for de dilemma en møter når informasjon skal formidles i en tverrfaglig kontekst, står en framfor nye utfordringer. Den senere tid er det høstet erfaring med en tverrfaglig arbeidsmetode som omtales som Concurrent Design (CD). Hovedelementet ved denne metoden er at deltakerne tilbringer mye tid sammen og utfører sentrale deler av arbeidet i et felles rom, støttet av IKT. I denne undersøkelse settes søkelys på i hvilken grad denne metoden kan bidra til å løse en del av problemene med informasjons og kunnskapsformidling over fag- og organisasjonsgrenser. Etter en gjennomgang av relevant teori, presenteres en eksplorerende undersøkelse av to konkrete prosjekt der to bedrifter skal samarbeide, og der CD-metoden brukes. I teamene er det representanter for flere faggrupper fra begge organisasjonene. Undersøkelser baserer seg på deltakende observasjon. I tillegg er det gjennomført intervju med flere av deltakerne i de aktuelle prosjektene. Undersøkelsen synes klart å vise at når man skal legge til rette for kunnskaps og informasjonsdeling må man ta hensyn til den komplekse naturen til dette, og samtidig til hvordan organisasjonene og disiplinene rundt teamet er forskjellige. Noen elementer ved CD, slik som samlokalisert arbeid og presentasjon og visualisering av arbeid og informasjon, blir vist å innebære en rekke fordeler som instrument for tverrfaglig samarbeid. Det sentrale er å gjøre viktige deler av konteksten synlig. Således synes det klart at metoden bidrar til å løse en del av de dilemma og den usikkerhet som er knyttet til informasjonsformidling. På samme måten kan også IKT verktøyene som finnes i organisasjonene tas i bruk og utvikles ut fra samme fokus. Både informasjon og distribuert arbeid kan forbedres i forhold til å gjøre kontekst, arbeid, deltakere og viktige forskjeller mer synlige. På den andre side viser undersøkelsen også en rekke av de forutsetninger som må være på plass for at fordelene ved CD skal utløses, og mer generelt, for at kunnskap og informasjon skal overføres suksessfullt i tverrfaglig teamarbeid. For det første må sentrale deler med konteksten deles sammen med informasjonen. Videre synes det klart at det er viktig å legge vekt på å fremme en adekvat grad av åpenhet i situasjoner der deltakerne er usikre, ikke forstår eller er uenige. Belønningsmekanismene i organisasjonene bør oppdateres slik at deling av informasjon og kunnskap blir satt pris på, og distribuerte deltakere må få god nok tilgang på konteksten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleInformasjon og kunnskapsdeling i tverrfaglige og flerorganisatoriske prosjekternb_NO
dc.title.alternativeInformation and knowledge transfer in multidisiplinary and multiorganizational projectsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber164nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record