Show simple item record

dc.contributor.advisorBratsberg, Svein Eriknb_NO
dc.contributor.authorAasland, Evennb_NO
dc.contributor.authorSolberg, Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:46Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:46Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350266nb_NO
dc.identifierntnudaim:964nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251660
dc.description.abstractVi presenterer løsninger på et distribuert ressurskontrolleringsproblem i databasesystemet ClustRa. Ressurskontroll er et konsept som trengs for å sørge for at systemet tilbyr en tjenestekvalitet (eng: Quality of Service) til transaksjoner. Uten ressurskontroll kan systemet oppleve å bli så overbelastet at transaksjonene ikke får den tjenestekvaliteten de ønsker. Løsningene på det distribuerte ressurskontrollproblemet som vi presenterer i denne rapporten, implementerer vi i en simulator sammen med transaksjonsprosessering og refragmentering fra det opprinnelige ClustRa. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan denne simulatoren er oppbygd og implementert, og hvordan simuleringer utføres. Vi vurderer resultatene fra simuleringene vi utfører, hvor vi simulerer ClustRa med ulike systemoppsett og ser på hvordan ressurskontroll-alternativene virker ved forskjellige systembelastninger. Dette oppnår vi ved å variere tiden mellom ankomster av nye transaksjoner, sannsynligheten for dataaksess på disken og om refragmentering utføres eller ikke. Simuleringsresultatene viser at ressurskontroll er nødvendig ved systemoppsett med hyppig ankomst av transaksjoner og ved stor sannsynlighet for dataaksess på disk. Ved slike systemoppsett ser vi at systemet stopper å fullføre transaksjoner og utfører kun abort uten ressurskontroll, mens ressurskontroll-alternativene fortsetter å fullføre transaksjoner ved å avvise enkelte av dem. Vi ser også at det å avvise transaksjoner er mindre belastende for systemet enn abortprosessering, slik at vi får flere fullførte transaksjoner og lavere responstid ved å avvise transaksjoner i stedet for å abortere dem. Likevel ser vi at ressurskontroll-alternativene er mindre hensiktsmessig ved enkelte mindre belastende systemoppsett. Her opplever vi at systemene uten ressurskontroll fullfører flere transaksjoner enn systemene med ressurskontroll, på grunn av at systemene med ressurskontroll avviser transaksjoner som ellers ville blitt fullført. Av løsningsalternativene vi implementerer og simulerer, ser vi at løsningen distribuert nodetabell er den som helhetlig er best. Videre vurderer vi transaksjonsklarering for å være det nest beste alternativet, med sentralisert nodetabell som det dårligste. Hovedgrunnene til at de to siste er mindre gode løsninger, er henholdsvis for mange meldinger og for mange avviste transaksjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleDistribuert ressurskontroll i en høytilgjengelig databasenb_NO
dc.title.alternativeDistributed Resource Control in a Highly Available Databasenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record