Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Asbjørn
dc.contributor.authorIndjov, Ivo
dc.date.accessioned2018-07-31T11:33:18Z
dc.date.available2018-07-31T11:33:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506979
dc.description.abstractFrivillig arbeid i form av dugnad har alltid vært faktor i det norske samfunnet. Den sterke dugnadsånden er innebygd i folkets kultur, og har gjennom årene bidratt til utvikling av de sosiale verdiene vi kjenner i dag. Norge har ledende posisjon når det gjelder ulønnet arbeid generelt, med et økende antall frivillige bevegelser. I form av sosiale entrepriser har de forskjellige sosiale oppdrag, som leter etter løsninger på forskjellige utfordringer i samfunnet. sosialt entreprenørskap er et relativt nytt begrep, som ofte diskuteres bredt i forsknigsitteraturen med en diffus definisjon. I denne oppgaven ser jeg nærmere på relasjonen mellom dugnad og sosialt entreprenørskap og utfallet av samspillet mellom de to. Ved hjelp av en kvalitativ forskning i NTNU Flyklubb vil jeg i denne avhandlingen svare på hovedspørsmålet: Hvilken rolle har dugnad i non-profit sosiale entrepriser? Gjennom intervju samtaler, deltakende observasjon og dokumentanalyse vil jeg legge vekt på økonomiske og sosiale effektene av dugnadsaktivitetene, og samtidig undersøke de nøkkelfaktorene for klubbens overlevelse. Selv om oppgaven ikke har generalisering som formål, og gir nok rom for frihet og fortolkning, identifiserer forskningen den avgjørende rollen av dugnad i NTNU Flyklubb. På den ene siden er dugnad noe som ligger i grunn i klubbens virke, og en nødvendig faktor for at avhandlingen skal passe inn i den teoretiske rammene om sosialt entreprenørskap. På den andre siden har dugnad en støttende funksjon, som gir en arena for kreativ samarbeid, trivsel og utveksling av kunnskap og ideer. Dette fører til inspirasjon og læring som bidrar til en mer effektiv ressursbruk, organisering og utvikling. Videre bygger oppgaven på andre dugnadsfaktorer, som viser seg å være kritiske for klubbens evne til å overleve. Dette gir en bredere forståelsen av dugnadsrollen og støtter avhandlingens teoretiske perspektiver. Til slutt danner oppgaven også grunnlag til videre forskning i et felt, som blir mer og mer aktuelt for samfunnet i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDugnad som arena for sosialt entreprenørskap : en kvalitativ studie av rollen av dugnad i NTNU Flyklubbnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record