Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAune, Margrethe
dc.contributor.authorRuud, Kristina
dc.date.accessioned2018-07-17T10:42:58Z
dc.date.available2018-07-17T10:42:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505768
dc.description.abstractDigitalisering er et økende fenomen i Norge, og organisasjoner, offentlige som private, ruster opp for å møte morgendagens utfordringer ved hjelp av ulike digitaliseringsstrategier. Digitalisering bringer med seg et nytt spekter av muligheter, noe som også fører til behov for organisasjonsendringer. I denne oppgaven er det digitaliseringsstrategier i og for Husbanken som er tema. Husbanken var tidlig ute i digitaliseringsløpet, og har vunnet priser for sitt arbeid med å digitalisere brukerløsninger. Husbanken må imidlertid forholde seg til politiske føringer fra regjeringen og spesielt kommunal- og modernisering-departementet. Disse inneholder digitaliseringsvisjoner for hele det offentlige Norge, og må derfor ‘oversettes’ gjennom flere ledd før de kan iverksettes i Husbanken. I følge den blå-blå regjeringens første KMD-minister Jan Tore Sanner skal det offentlige Norge fornyes, forenkles og forbedres (Sanner, 2017), og digitalisering skal inngå i dette. Denne oppgaven følger derfor digitaliseringsvisjonene fra regjering/departementet og ‘nedover’ til Husbankens ledelse og ansatte. Problemstillingen lyder: Digitalisering fra et ledelsesperspektiv. Sammenhenger mellom idé og iverksettelse av digitalisering i Husbanken? For å belyse dette bruker jeg dokumentanalyse og kvalitative forskningsintervju. Jeg undersøker først ulike politiske dokumenter for å finne ut hva digitalisering ‘er’ og ‘skal gjøre’ (kapittel 3). Deretter ser jeg på Husbankens egen strategi, og går til slutt inn i Husbanken for å finne ut hvordan de har valgt å adaptere de ulike føringene som blir gitt (kapittel 4). Dette har jeg gjort gjennom intervju av ansatte i Husbanken Midt-Norge, samt i deres hovedkontor i Drammen. I analysen fant jeg det eksisterer totalt fire hovedmål for Husbanken som presenteres gjennom de ulike strategiene; (1) digitalisering, (2) effektivisering, (3) gevinstrealisering, og (4) Bolig for velferd. Det veksles imidlertid mellom hva som er det endelige målet; digitalisering og/eller effektivisering? Analysen viser at begge fenomen tidvis er tiltenkt de samme oppgavene; bedre ledelse, økt innovasjon og organisasjonsutvikling. Videre finner jeg at de politiske strategiene er formulert generisk og på overordnet nivå. De er derfor generelt lite beskrivende for konkrete gjøremål, ikke minst for Husbanken spesifikt. Det overlates derfor i stor grad til Husbanken selv å tolke hvordan de skal implementere digitaliseringsstrategiene inn i sitt daglige virke. Denne oppgavens funn viser også at det eksisterer et gap mellom fag og IT i Husbankens toppledelse, noe som også i en viss grad ‘oversettes’ nedover i organisasjonen. Dette fører til at fortolkningen av digitalisering som fenomen gjøres på forskjellige måter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title'Fornye, forenkle og forbedre' - Visjoner og ambisjoner om digitalisering i Husbankennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel