Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorRisung, Nina
dc.contributor.authorBerg, Sigrid Flemmen
dc.date.accessioned2018-07-04T14:00:26Z
dc.date.available2018-07-04T14:00:26Z
dc.date.created2018-05-24
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18244
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504404
dc.description.abstractKunnskap er grunnlaget til en virksomhet og det er derfor viktig for en virksomhet å være bevisst på hvordan man arbeider og utnytter den internt. På bakgrunn av dette investerer flere virksomheter i samhandlingsløsninger som skal tilrettelegge for effektiv kunnskapsdeling. Implementering av denne typen løsninger kan for flere virksomheter være en stor endringsprosess og ulike endringstiltak kan bidra til at ansatte oppnår holdninger og atferd som gjør at de ønsker å benytte løsningen til å dele kunnskap. Studien undersøker hvordan endringsledelsestiltak i en virksomhet påvirker faktorer som fremmer kunnskapsdeling. Denne oppgaven har derfor følgende problemstilling: «Hvordan påvirker endringsledelse kunnskapsdeling ved implementering av en samhandlingsløsning?». Oppgaven diskuterer to sentrale temaer knyttet til problemstillingen: (1) Faktorer som påvirker kunnskapsdeling, og (2) hvordan endringsledelse har blitt benyttet ved implementering. Gjennom tre casestudier er det gjennomført åpne individuelle intervjuer og en spørreundersøkelse for å generere data. Studien konkluderer med at endringsledelse har en avgjørende påvirkning på kunnskapsdeling ved implementering av en samhandlingsløsning. Endringsledelsestiltakene implementeringsstrategi, ledelsespåvirkning og brukerinvolvering blir ansett til å være de viktigste påvirkningsfaktorene på kunnskapsdeling. Det er blitt kartlagt at systematisk endringsarbeid bidrar til å skape motivasjon og gode holdninger til kunnskapsdeling, samtidig som det må foreligge en generell aksept for samhandlingsløsningen for at brukerne skal ønske å benytte den til kunnskapsdeling. Studien bidrar til økt bevissthet om hvordan endringsledelse påvirker kunnskapsdeling, og funnene er aktuell for alle typer kunnskapsbedrifter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIKT-basert samhandling
dc.titleEndringsledelse som påvirkningsfaktor på kunnskapsdeling ved innføring av samhandlingsløsninger - En casestudie av praksis i ulike bedrifter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel