Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.advisorNøst, Terje
dc.contributor.advisorMeyn, Thomas
dc.contributor.authorKarlsen, Thor Andre
dc.date.accessioned2018-06-27T14:00:28Z
dc.date.available2018-06-27T14:00:28Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:16388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503405
dc.description.abstractI denne studien av bekken Søra blir konsentrasjoner av prioriterte tungmetaller og fosfor presentert for både filtrerte og ufiltrerte prøver. Bekken er betydelig påvirket av forurensning og leire, og Bekken har hatt en dårlig biologisk tilstand. Sammen med utbygging av ny E6 har det blitt gjort store endringer i bekken. Denne studiens mål er å bidra med ny data for klassifisering av bekken med hensyn på tungmetaller, etter ny veileder, ved ulik nedbørmengde og å se på biotilgjengelighet av tungmetaller og fosfor med hjelp av DGT og fraksjonering av prøver. Konsentrasjoner av kobber, nikkel, bly, kadmium, krom, sink, kvikksølv, arsen og fosfor er presentert. Søra ser ikke ut til å være belastet av tungmetaller i stor grad etter Miljødirektoratets veileder. Gjennomsnittsverdien av arsen i nedre del av bekken ligger i klasse III for både filtrerte og ufiltrerte prøver, som er over akseptabelt nivå. Fosfor fra kloakkutslipp har tidligere vært Søras største problem. Fosfornivåene har gått ned, men er fremdeles tidvis for høye, noe som ser ut til å tidvis resultere i algevekst. Prøver filtrert med 0,22um og 0,45um filter gir tilnærmet like resultater i Søra. Konsentrasjonen av de fleste metallene ser ut til å være påvirket av nedbør i forskjellig grad, med unntak av sink og bly.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnvironmental Toxicology and Chemistry, Environmental Chemistry
dc.titleTungmetaller i bekken Søra i Trondheim kommune
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel