Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.advisorPedersen, Hans Christian
dc.contributor.authorSekkenes, Marianne Stave
dc.date.accessioned2018-06-27T14:00:21Z
dc.date.available2018-06-27T14:00:21Z
dc.date.created2018-06-01
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503392
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er lever- og nyreprøver fra lirype (Lagopus lagopus) samlet inn fra lokaliteter over hele Norge og analysert for å kartlegge innholdet av metaller i denne arten. Konsentrasjonen av 57 metaller er bestemt i prøvematerialet med høyoppløselig induktiv koblet plasma massespektrometri (HR-ICP-MS). Alle analyseresultater er inkludert i denne oppgaven, men følgende metaller vektlegges i resultat- og diskusjonsdelen: kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), bly (Pb), sink (Zn), kobber (Cu) og arsen (As). Det har vært gjennomført to nasjonale kartlegginger av metallinnhold i lever i lirype i Norge tidligere under «Program for terrestrisk naturovervåkning» (TOV, 1990-91 og 2000-01). Da denne oppgaven er en del av en tredje kartlegging, brukes resultatene fra de tidligere kartleggingene til å vurdere geografiske forskjeller og endringer over tid for de utvalgte metallene i lirype. Resultatene for de ulike lokalitetene og metallene varierer, og liryper virker å være utsatt for metaller fra både naturlige og antropogene kilder. Atmosfærisk langtransport er en mulig kilde til blant annet Pb og As i lirype, og forhøyde konsentrasjoner av dem er funnet i de sørligste lokalitetene og nær grensen til Russland i nord. Resultatene i oppgaven viser også noe forhøyde konsentrasjoner av Hg og Cu i lirype i Sør-Norge som kan komme av lokale forurensningskilder eller atmosfærisk langtransport. Naturlig høyt innhold av Cd i lokal vegetasjon som vier (Salix sp.), tyder på å være en betydelig kilde til metallet i lirype i deler av Norge, spesielt i og nær Dovrefjell. Resultatene for Zn og til dels Cu virker til en viss grad å følge samme geografiske mønstre som de forhøyde konsentrasjonene av Cd i lirype. Det kan skyldes økt produksjon av metallotioneiner i denne arten. De fleste metallene viser stort sett små variasjoner i konsentrasjonene i lever i lirype over den undersøkte 25-årsperioden, spesielt i Sør-Norge og for Cd og Hg. Det er funnet en reduksjon i konsentrasjonene av Pb og Cu i arten i Midt-Norge fra 1990-91 til 2000-01, og for Zn i perioden 2000-01 til 2013-16. Resultatene fra Nord-Norge viser også en nedgang i Cu-innholdet i lirype fra 2000-01 til 2013-16.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og kjemi
dc.titleMetaller i lirype (Lagopus lagopus) i Norge fra 1990-91 til 2013-16
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record