Show simple item record

dc.contributor.advisorEggen, Per-Odd
dc.contributor.authorSkibeli, Kristine
dc.date.accessioned2018-06-21T14:00:33Z
dc.date.available2018-06-21T14:00:33Z
dc.date.created2018-05-26
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18291
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502562
dc.description.abstractTo faktorer som ser ut til å ha stor innvirkning på undervisningen i norske klasserom i tillegg til læreplanen er læreverkene og skriftlig, sentralgitt eksamen. Eksamen og læreverkene er utarbeidet ut fra kompetansemålene i læreplanen, men kompetansemålene kan være lite presise og krever tolkning. I denne studien har jeg undersøkt i hvilken grad det er samsvar mellom lærebokforfatternes og eksamensnemdas tolkning av to kompetansemål innenfor biokjemi i faget Kjemi 2: Forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding Gjør rede for struktur og egenskaper til ATP Jeg har brukt kvalitativ dokumentanalyse av typen rettet innholdsanalyse og analysert hvordan disse 2 kompetansemålene er fremstilt og testes i 3 læreverk (Kjemi 2, Kjemien stemmer 2, Aqua 2) og 10 skriftlige eksamener fra 2013-2017. Kompetansemålene er først brutt ned til enkeltkompetanser basert på mine egne tolkninger av målene. Disse er videre benyttet til å analysere hvilke temaer som er vektlagt i læreverk og eksamener i Kjemi 2. I tillegg til å analysere hvilke temaer som er vektlagt, ble kategoriseringsverktøyet til Davila & Talanquer (2010) brukt til å kategorisere eksamensoppgavene og oppgavene fra læreverkene etter kognitivt nivå. Gjennom disse analysene har det store tolkningsrommet i kompetansemålene kommet til syne. Lærebokforfatterne har valgt ulike løsninger med tanke på hva de vektlegger, hvor mange detaljer de inkluderer i forklaringene, og hva de tester i oppgavene. Eksamen har generelt oppgaver på høyere kognitive nivåer enn læreverkene, og har i tillegg en tydelig større andel oppgaver om hydrogenbæreren NADH. Mange av oppgavene som omhandler NADH på eksamen kan løses ved å bruke andre kjemikompetanser som f.eks. massebalanse. Det er derfor usikkert om disse oppgavene gir uttrykk for elevenes kompetanse knyttet til læreplanmålet i biokjemi.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Kjemi og biologi
dc.titleBiokjemi i Kjemi 2 - En analyse av samsvaret mellom kompetansemål, læreverk og skriftlig eksamen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record