Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskvik, Anne Margrethe
dc.contributor.authorHogstad, Ine Terese
dc.date.accessioned2018-05-25T08:31:54Z
dc.date.available2018-05-25T08:31:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499193
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg forsket på levd erfaring med bevegelsesspråket Gaga i dansesamfunnet Gaga/people ved Suzanne Dellal Centre i Tel Aviv. Bevegelsesspråket Gaga ble utviklet av Ohad Naharin på slutten av 1990-tallet. Etter den tid har Gaga spredt seg til store deler av verden. Ohad Naharin og Gaga administrasjonen har sin base ved Suzanne Dellal Centre i Tel Aviv, dermed var det naturlig å legge feltarbeidet mitt her. I denne oppgaven er både fenomenet og det kulturelle fenomenet Gaga blitt diskutert og analysert på forskjellige måter. I tillegg til å forske på levd erfaring med Gaga har jeg også tatt i bruk teori fra ny etnologi, fenomenologi, danseteori og kognitiv vitenskap. Jeg har brukt en hermeneutisk tilnærming hvor refleksjon spiller en viktig rolle. I kvalitativ forskning er samtaler og dialog er svært viktige verktøy. Gjennom intervjuer, korrespondanse og samtaler med mine fantastiske informanter fikk jeg verdifull informasjon, uten disse kunne ikke denne oppgaven blitt skrevet. Mine funn viser at det å kombinere ulike metoder gir en grundig innsikt i Gaga. I Gaga har du muligheten til å og utforske bevegelsesvanene dine, dermed kan du også finne nye måter å bevege deg på. Alle lagene i Gaga er knyttet sammen til en helhet. Som forsker er jeg interessert i å finne og beskrive de ulike lagene i dette fantastiske bevegelsesspråket, ikke for å begrense det, men for å gjøre det rikere.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectDancenb_NO
dc.subjectGaga movement languagenb_NO
dc.subjectnew ethnologynb_NO
dc.subjectlived experiencenb_NO
dc.subjectfieldworknb_NO
dc.subjectphenomenologynb_NO
dc.subjectcultural studiesnb_NO
dc.subjectqualitative methodsnb_NO
dc.titleFinding Layers in the Gaga Movement Language A Study of Lived Experience of the Gaga Movement Language in the Dancing Community Gaga/people at the Suzanne Dellal Centre, Tel Avivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record