Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjerklund, Monica
dc.contributor.authorTangen, Stine Røsberg
dc.date.accessioned2018-05-14T10:33:42Z
dc.date.available2018-05-14T10:33:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498048
dc.description.abstractTemaet for denne studien er overgangen fra barnehage til skole. Tall fra SSB viser at over 96% av alle barn i alderen 3 til 5 år går i barnehage (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette betyr at de fleste barn i Norge skal gjennom en prosess fra barnehage til skole. Denne overgangen er kritisk for mange barn, og skolens og barnehagens arbeid med denne prosessen blir derfor viktig (Aukland, 2013). Dette aktualiserer pedagogenes arbeid med overgangen fra barnehage til skole. Samtidig vil min utdanning og interesse for det spesialpedagogiske feltet, aktualisere problemstillingen: Hvordan tilrettelegger pedagoger for overgangen mellom barnehage og skole for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp? Dette er en kvalitativ studie, hvor innsamling av data foregikk gjennom intervju. Personene som ble intervjuet, var pedagog i skole og i barnehage, hvorav en er rektor og den andre er pedagogisk leder. Begge har erfaring med arbeid rundt overgangen fra barnehage til skole, også for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. «Fra eldst til yngst» (Kunnskapsdepartementet, 2008), er benyttet som veilederr i kommunen, og dens innhold blir derfor gjort rede for i teoridelen. Bronfenbrenner sin utviklingsøkologiske modell (1979), er benyttet som et overordnet teoretisk perspektiv, og følges videre over i analysen. Her blir de tre byggesteinene innenfor mikromiljøet, relasjon, rolle og aktivitet benyttet som hovedkategorier. Funnene viser at både barnehage og skole benytter seg av, og arbeider etter kommunens veileder i denne prosessen. Det vises videre stor grad av sammenfallende svar og fokusområder i arbeidet med overgangen fra forskningsdeltakerne. Gjensidig informasjonsdeling og åpen dialog, synes å være viktige element for et godt samarbeid mellom institusjonene. Involvering av, og god relasjon med foreldrene samt trygghet og relasjon, sees som viktige elementer i prosessen. I barnehagen arbeides målbevisst for relasjon og trygghet mellom barna, samtidig som at små miljø synes å være en fordel innenfor relasjonsbygging. Trygghet i form av bekjentskap til skolens område tilrettelegges gjennom besøk, mens relasjon og trygghet mellom framtidig lærer og barn synes å være en utfordring. Samhandling mellom institusjonene over tid, synes å ha positiv effekt på samarbeidet, samt at utfordringer i forbindelse med overgangsprosessen er mindre synlige nå enn før.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePedagogers arbeid for en god overgang mellom barnehage og skole - En kvalitativ studie om pedagogers arbeid for en tilrettelagt overgang for barn med rett til spesialpedagogisk hjelpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel