Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBohne, Rolf André
dc.contributor.authorRinholm, Herman Myrberg
dc.date.accessioned2018-04-26T14:01:14Z
dc.date.available2018-04-26T14:01:14Z
dc.date.created2018-02-09
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496222
dc.description.abstractÅ bygge høye og tette byer fører til et lavere energibehov per person og mer effektive transportsystemer. Samtidig må høye bygg dimensjoneres for større laster, som krever økt materialbruk per kvadratmeter sammenlignet med lavere bygg. I litteraturen er dette beskrevet som CO2-premium. Det stilles strenge krav til etasjeskillere når byggehøyden økes, spesielt med tanke på brannsikkerhet, lydisolasjon og spennvidde. Når man sammenligner karbonfotavtrykket til ulike bygningskompoenter er det viktig å se på løsninger som oppnår de samme kravene og behovene innen alle relevante aspekter. Den overordnede hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke potensialet for å redusere klimagassutslipp fra byggebransjen ved å finne klimavennlige etasjeskillere som oppfyller alle relevante krav for et bygg. Oppgaven undersøker to problemstillinger: Finnes det en CO2-premie for byggehøyde knyttet til etasjeskillere? Hvilke løsninger er optimale for etasjeskillere i høye hus med tanke på klimagassutslipp og andre funksjonelle krav? For å undersøke den første problemstillingen er det utført et litteraturstudie som ser på sammenhengen mellom byggehøyde og klimagassutslipp for etasjeskillere spesielt. Her er det ikke kommet fram til noen entydig konklusjon. For å undersøke den andre problemstillingen er det utført en livssyklusanalyse for å sammenligne klimagassutslippet til fire forskjellige dekketyper; massivtredekker, trehulldekker, flatdekker av betong og hulldekker av betong. Tilsammen er 176 forskjellige konfigurasjoner undersøkt. I et klimagassperspektiv kommer etasjeskillere med bæresystem av tre i de aller fleste tilfeller bedre ut enn etasjeskillere av betong. Likevel er det viktig å fokusere på de tilleggskonstruksjonene som kreves for å oppnå tilfredstillende brannsikkerhet og lydisolering, da det viser seg at dette kan stå for en betydelig del av de totale klimagassutslippene. Til slutt tyder dette studiet på at det er et stort potensiale for å redusere klimagassutslipp i byggebransjen ved å benytte etasjeskillere av tre, selv når det settes strenge krav til lydisolasjon, brannmotstand strukturelle egenskaper.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygnings- og materialteknikk
dc.titleEn sammenlignende LCA av optimale etasjeskillere i høye bygg - og den tilknyttede CO2-premien
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel