Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBohne, Rolf André
dc.contributor.authorLarsen, Caroline Gjøsund
dc.date.accessioned2018-04-26T14:01:13Z
dc.date.available2018-04-26T14:01:13Z
dc.date.created2018-01-16
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18207
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496221
dc.description.abstractGlobal oppvarming er en av de største utfordringene menneskene står ovenfor i dag. Videre er bygningssektoren ansvarlig for store deler av verdens drivhusgassutslipp og energiforbruk. Som følge av den globale oppvarmingen er det observert endringer i klima med større og hyppigere ekstremvære-relaterte hendelser. Dette har store konsekvenser for menneskeskapte systemer og konstruksjoner. Det er derfor viktig at bygningssektoren i større grad satser på robuste og bærekraftige løsninger. Miljøklassifiseringsverktøy, som blant annet BREEAM, kan hjelpe sektoren mot en bærekraftig utvikling. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker måloppnåelse i BREEAM-NOR-prosjekter. Dette er gjort ved hjelp av en casestudie av fire BREEAM-NOR-prosjekter og en intervjurunde av relevante personer fra de fire prosjektene. De håndfaste resultatene fra casestudien har dermed blitt supplert med praktiske erfaringer og kunnskap fra intervjudeltakerne, og sammenlignet på bakgrunn av litteraturstudiet. Oppsummert er faktorer som påvirker måloppnåelsen av BREEAM-NOR-prosjekter tidlig planlegging, engasjement, kunnskap, samarbeid, koordinering av informasjon, systemer, rutiner og prosjektforutsetninger. Noen av faktorene er satt av lokale forutsetninger, mens andre faktorer kan aktører i ulikt omfang påvirke, for å effektivisere ressursbruk og redusere kostnader. Prosjektforutsetningene kan hovedsakelig kun byggherre/kunde påvirke ved målsetting av ambisjonsnivå og eventuelt gjennom valg av tomt, dersom ulike alternativer eksisterer. Totalentreprenør vil i stor grad påvirke utfallet av de resterende faktorene, hvor spesielt materialvalg og innkjøpsprosessen er betydelig, fordi denne prosessen er den mest ressurskrevende fra totalentreprenørens perspektiv i BREEAM-NOR-prosjekter i dag.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygnings- og materialteknikk
dc.titleFaktorer som påvirker måloppnåelse i BREEAM-NOR-prosjekter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel