Show simple item record

dc.contributor.advisorLia, Leif
dc.contributor.advisorAlfredsen, Knut
dc.contributor.authorAal, Eirik
dc.date.accessioned2018-04-10T14:01:47Z
dc.date.available2018-04-10T14:01:47Z
dc.date.created2017-12-23
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:18162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493491
dc.description.abstractMåleinstrumenter har vært utplassert ved Coandainntaket på Dyrkorn vintersesongen 2016/2017. Befaring dit ble utført i 18.08.2017 for å hente opp det siste måleutstyret og observasjoner fra befaringen er kommentert. Data fra en Shallow Water Ice Profiling Sonar, temperaturloggere, viltkamera og driftsdata er sammenlignet for å undersøke effekten av en snorkel, som er en spesiell modifikasjon for dette inntaket. Resultatene viser at snorkelen ikke fungerer som tenkt. Den tar ikke inn varmere vann enn i overflaten og kraftverket står når rista er tilfrosset men snorkelen burde levert nok vann. Laboratorieforsøk er gjennomført med SWIPS og kunstispartikler av plast i et basseng for å ha en kontrollserie med kjente betingelser. Resultatene viser tydelige utslag på alle utslipp av plastpartikler og serien gir sammenligningsgrunnlag for feltobservasjonene. Kapasiteten til en modell av Coandarist med snorkel ble forsøkt målt ved modellforsøk i både normal romtemperatur og kjølerom. Dette mislyktes fordi pumpene ga for lite vann, men modellens oppførsel i kuldegrader og med is i vannet ble observert. Coandainntakene ved Tverråni og Nybuelvi i Todalen, Hallingdal har hatt problemer siden oppstart, med gjengroing sommerstid og gjenfrysing vinterstid. Befaring dit ble utført 16.08.2017. Observasjoner fra denne, resultater fra målinger, gjennomførte endringer og oppfølging gjennom høsten har blitt videre diskutert. Alger ble påvist i vannprøvene fra inntakene og en rist på det ene inntaket ble byttet til tyrolerrist. Denne viste seg å fungere både mot gjengroingen og under isen. På bakgrunn av erfaringer fra Todalen, litteratur og samtaler med ristprodusenten DULAS er det forsøkt sagt noe om hvordan lysåpning påvirker kapasiteten til inntak med Coandarister. Avslutningsvis i denne oppgaven blir forslag gitt til utbedringer for snorkel, før modifikasjoner av Coandarister generelt blir vurdert.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titleTesting av vinterforhold for modifiserte Coandainntak
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record