Show simple item record

dc.contributor.advisorEmblemsvåg, Jan
dc.contributor.authorLeholt, Markus Kalberg
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-04T13:31:53Z
dc.date.available2018-04-04T13:31:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492645
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å gi et innblikk i en energiindustri som opplever endringer i form av nye aktører som sol, vindkraft og industrielle pellets. Disse energikildene presser de tradisjonelle energikildenes posisjon i markedet. Oppgaven har fokus på kullets posisjon i dette skiftet og sammenligningene i oppgaven er i all hovedsak gjennomført med utgangspunkt i kull. Omfanget på oppgaven er begrenset til kraftproduksjon og omtalen av kull er relatert til kull som energikilde til bruk i kraftproduksjon, såkalt termisk kull. Oppgaven har benyttet seg av tre metoder for å analysere problemstillingen. Marked/teknologi matrise, industrianalyse ved Micahel Porter sin femkraftsmodell samt Porter`s verdkjedemodell. Disse tre metodene er brukt som basis for gjennomføringen av analysene i oppgaven. Resultatene av industrianalysen viser at energimarkedet opplever en klar endring som denne industrien ikke har sett maken til siden den industrielle revolusjon. De siste årene har kostnader ved implementering av vind og solkraft falt betydelig og det installeres ny kapasitet raskere en noen gang. Samtidig øker skepsisen til kull og andre tradisjonelle fossile energikilder med økende fokus på klima og miljø som hoveddriver. Riktignok er kull fortsatt den mest brukte energikilden til kraftproduksjon globalt fordi energisikkerheten er høy, den er utbredt, velkjent og har en historisk viktig verdi som ofte gjør kull til det enkle valget i utviklingsland. Det som også kommer frem er at det er store regionale forskjeller når det kommer til i hvilken grad denne endringen skjer. I Europa er den i full gang, i Asia er de markedsledende på både vind og solkraft, men kontinentet er samtidig klart største konsument av kull og konsumet øker. Verdikjedeanalysene viser at sol og vindkraft har store utfordringer når det kommer til utgående logistikk relatert til lagring av produksjon samt store variasjoner i en produksjon som er avhengig av naturkreftene. Samtidig så er inngående logistikk i teorien konstant utover naturlige variasjoner og krever lite innsats fra kraftverket. Teknologiaspektet er også kraftig i vind og solkraft sitt favør. For kull så viser verdikjedeanalysen at kullkraftverk sine verdikjeder er meget strømlinjeformet uten de store utfordringer. Hovedutfordringen til kull er teknologiutviklingen som er i motvind relatert til karbonlagring (CCS), som omtrent står stille. Men kull regnes fortsatt som den billigste metoden å produsere energi på sett fra et verdikjedeperspektiv fordi hovedaktivitene er meget strømlinjeformet sett i forhold til vind og solkraft. Marked/teknologimatrisen viser hvordan et energimarked endrer seg over tid. Konklusjoner som kan trekkes ut fra oppgaven er at kull fortsatt vil være en meget viktig energikilde i lang tid fremover. Energiindustrien er treg og omveltningen vil ta lang tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectEnergiindustrinb_NO
dc.subjectEnergikildernb_NO
dc.subjectIndustrianalysenb_NO
dc.titleEt Energimarked i Endringnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Maskinfag: 570::Maskinteknisk energi- og miljøteknologi: 573nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record