Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskvik, Anne Margrete
dc.contributor.advisorHoppu, Petri
dc.contributor.authorWhittaker, Jorunn
dc.date.accessioned2018-03-20T09:14:53Z
dc.date.available2018-03-20T09:14:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491187
dc.description.abstractHensikten med denne forskningen er å prøve å utforske om bruk av tradisjonell klasse i det moderne samfunnet er fortsatt relevant når man underviser klassisk ballett i dag. Temaet kom av interesse når jeg startet å undervise i Norge etter å ha undervist satte klasser og forberedt studenter for ballett eksamener i England. Klassisk ballett er forskjellig fra andre dansestiler og kulturer med større vekt på tradisjon. Derfor er det av interesse å undersøke om den tradisjonelle ballett klassen er fortsatt aktuelt å bruke i dag når det er endringer i danse steg til dansere på scenen, og ettersom samfunnet endrer seg burde derfor undervisning av klassisk ballett også endre. Den første delen av oppgaven ser på noen av de ideologiene som har blitt opprettet i klassisk ballett, og derfor kan ha en innvirkning på hvordan vi underviser ballett. Neste kapittel tar for seg metodikken som er brukt i dette studiet, og en beskrivelse av forskningsprosessen. Kapittel fire er en kritisk diskursanalyse av intervjuene av fire ballett lærere fra Norge, som følger opp med et diskusjons kapittel hvor jeg videre utforske resultatene fra analysen. Resultatet av studiet viser både positive og negative sider om bruk av tradisjonell klasse og at det kanskje kan være vanskelig å endre den tradisjonelle konvensjonen av undervisning av ballett, men med å kombinere andre metoder og stiler kan det tyde på dat et kan være en god måte å undervise på.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this research is to try to explore if the use of traditional syllabus in the modern society is still relevant when teaching classical ballet today. The subject came of interest when starting teaching in Norway after teaching set syllabus classes and prepared students for ballet exams in England. Classical ballet differs from other dance style and culture with a greater emphasis on tradition. Therefore it is of interest to explore if the the traditional ballet syllabus is still relevant to use today as there is change in the vocabulary of dancers on stage ,and as the society might change should then therefore how we teach change. The first part of the paper looks at some of the ideologies that have been created in classical ballet and therefore might have an impact upon how we teach ballet. The next chapter addresses the methodology that has been used for this study and a description of the research process. Chapter four is a critical discourse analysis of the interviews of four ballet teachers from Norway, following up with a discussion chapter where I further explore the findings from the analysis. The result of the study demonstrate both positive and negative aspect on using traditional syllabus and that perhaps it might be difficult to change the traditional convention of teaching ballet, although with combining other methods and style it suggest it might be a good way of teaching.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectclassical balletnb_NO
dc.subjecttraditional syllabusnb_NO
dc.titleTeaching Classical Ballet - A research paper exploring the use of traditional syllabus in classical balletnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record