Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolmedal, Bjørnnb_NO
dc.contributor.advisorGovindaraj, Nagaraj Vinayagamnb_NO
dc.contributor.authorFrydendahl, Jan Gautenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:26:24Z
dc.date.available2014-12-19T13:26:24Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566346nb_NO
dc.identifierntnudaim:8213nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/249075
dc.description.abstractLaminatkompositter av plater av AA3103 aluminium + copper, samt AA3103 + C24000 messing, har blitt laget ved å anvende en prosess for akkumulert valsesveising (ARB). To forskjellige kobber/aluminium-stabler ble utsatt for 6 sykluser ARB ved en valsetemperatur på 350°C, og beholdt en kontinuerlig lagstruktur gjennom hele prosessen. Den relativt lave graden av kaldbearbeiding gjorde imidlertid at styrken økte lite eller ingenting med økende antall passeringer. 3 andre paralleller med originalstabler ble lagd av kobber, ikke-anløpt messing, og anløpt messing, der hver plate ble stablet mellom to aluminiumsplater som var betraktelig kaldvalset. Den første passeringen ARB foregikk ved 350°C, mens de påfølgende passeringene skjedde ved romtemperatur (CARB). Hver prøve som ble laget i løpet av denne prosessen ble kritisk oppsprukket, langs midten av plata, langsmed valseretningen, i løpet av den 5. passeringen ARB. I tilleg så hadde store, akkumulerte tøyninger forårsaket betydelig sprekkvekst langs kantene av laminatplatene.Etter passeringene før kritisk sprekkvekst oppstod, viste de kaldvalsede prøvene økende styrke med økende antall passeringer gjennom valsen, helt til det punktet hvor kobber/messing-lagene hadde sprukket opp og ble diskontinuerlige. De oppsprukne lagene bidro lite til styrke i både strekk- og bøyetester, samt at disse materialene gav prøver med innbyrdes større avvik mellom prøver tatt fra forskjellige steder på samme plate. Tidligere forskningsarbeid har funnet at forskjeller i plastisk flyt kan forårsake instabiliteter ved grenseflatene, og at dette fører til necking av lagene til det hardeste materialet. I løpet av arbeidet utført i denne rapporten, ble forholdet mellom lagtykkelsen til de ulike materialene balansert for å motarbeide denne effekten. I tillegg så viste de fremstilte prøvene en hittil oversett instabilitetsmekanisme: skjærdeformasjon. Skjærbånd ble observert i kobberlagene under EBSD-undersøkelser, og antatt korresponderende bølgelignende deformasjonsmønstre, som forplantet seg på tvers av lag, ble observert i lysmikroskop.Videre ARB-passeringer med de utforskede materialene vil ikke være mulig uten noen form for varmebehandling eller anløping mellom enkelte passeringer, siden det vil bli nødvendig å løse opp spenninger i de svært arbeidsherdede materialene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for materialteknologinb_NO
dc.subjectntnudaim:8213no_NO
dc.subjectMTMT Materialteknologino_NO
dc.subjectMaterialutvikling og -brukno_NO
dc.titleARB-valsede laminatkompositter av AA3103 og Cunb_NO
dc.title.alternativeMultilayered composites of AA3103 and Cu produced by Accumulative Roll Bonding (ARB)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel