Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorHaverstad, Maren Jansson
dc.date.accessioned2018-03-15T15:01:09Z
dc.date.available2018-03-15T15:01:09Z
dc.date.created2017-12-15
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:18160
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490750
dc.description.abstractEn stadig større andel av dagens syklister benytter el-sykkel. El-sykkelen skiller seg fra den tradisjonelle sykkelen ved at den er tyngre og at man får hjelp av en motor til å bevege seg framover. Motoren bidrar opp til 25 km/t og så lenge man trår pedalene rundt. Ved hjelp av semistrukturerte intervjuer og observasjoner, er målet med denne studien å avdekke hvilke infrastrukturtyper el-syklister foretrekker, hvorfor de foretrekker denne og eventuelle endringer i preferanser i forhold til da de syklet på tradisjonell sykkel. Mulige svakheter ved de ulike infrastrukturtypene når de benyttes av både el-syklister og syklister på tradisjonell sykkel er også av interesse. Totalt 20 el-syklister ble intervjuet, halvparten bodde i Trondheim og den andre halvparten i Oslo. I tillegg ble det gjennomført observasjoner ved sykkelfelt, sykkelveg og gang- og sykkelveg i de samme byene, på to ulike steder for hver av infrastrukturtypene. Under observasjonene ble det notert ned hvor i gatetverrsnittet de ulike sykkelgruppene var plassert, bemerkelsesverdig oppførsel og fordelingen av kvinner og menn som brukte el-sykkel. Resultatene viser en tydelig preferanse for sykkelveg med fortau, etterfulgt av sykkelfelt og gang- og sykkelveg. Hvilken av de to sistnevnte infrastrukturtypene som er foretrukket avhenger av trafikkmengden og syklistens komfort i nærheten av biltrafikk eller blandet med fotgjengere. Både observasjonene og intervjuene viser at det er mindre sannsynlig at el-syklistene bruker fortauet og gang- og sykkelvegen nå enn da de syklet på tradisjonell sykkel. Med økt antall el-syklister øker behovet for å kunne sykle forbi andre syklister. Behovet er størst i motbakkene hvor fartsforskjellene mellom sykkelgruppene er størst. For å gjøre det mulig å sykle forbi andre er det nødvendig å utvide bredden til sykkelfeltene og sykkelvegene. En annen utfordring som kom fram i intervjuene er dårlig utformet eller feil plassert kantstein. Utover dette kom det fram få forskjeller mellom el-syklisters og syklisters preferanser. Konklusjonen er dermed at om infrastrukturen er egnet for syklister er den også egnet for el-syklister. Det viktigste er at det tilrettelegges for syklister med god og sammenhengende sykkelinfrastruktur, og at det er fokus på løsninger som fremmer trafikksikkerheten.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Veg
dc.titleEr dagens infrastruktur tilpasset el-syklister?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel