Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangø, Gry
dc.date.accessioned2018-03-09T12:25:52Z
dc.date.available2018-03-09T12:25:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489809
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å analysere et utvalg hedgefondsstrategier i perioden 1998 til og med 2016, med hensyn på avkastning, risiko og diversifiseringsegenskaper. Hedgefond hevdes å ha god diversifiseringseffekt, slik at inkludering av hedgefond i en portefølje bidrar til at investorer får en større risikospredning. Videre sies hedgefond å ha mindre samvariasjon (korrelasjon) med de tradisjonelle aktivaklassene, og dermed er hedgefond med på å redusere den totale risikoen i porteføljen. Denne studien tar i bruk rullerende korrelasjon, og dette gjør det mulig å identifisere hvor vidt ulike hedgefondsstrategier har varierende samvariasjon over tid. Rullerende regresjon gjør det mulig å analysere betakoeffisienten over tid, og modellene viser at de fleste hedgefondsstrategiene varierer aksjeeksponeringen i takt med endringer i markedet, noen mer vellykket enn andre. Jeg har benyttet Hedge Fund Research (HFR) sine indekser i denne analysen. Disse indeksene synes tidligere å være lite brukt i lignende analyser, og dermed er min studie et interessant bidrag. Videre benytter jeg data til og med 2016, og vil få et godt innblikk i hva som har skjedd de siste tre til fem årene. Oppgaven tar også hensyn til at noen avkastningsserier viser seg ikke-lineære, noe andre studier ofte ser bort i fra. Bruk av tidsvarierende modeller (rullerende korrelasjon og rullerende regresjon) gir et mye bedre bilde på samvariasjon og skiftende eksponering i delperioder. En investor som tenker på å innlemme hedgefond som del av en diversifisert portefølje bør være klar over hvordan risiko og avkastning kan variere mellom de ulike strategiene. Denne oppgaven søker å belyse dette, og kan derfor være av interesse for investorer og andre med interesse for hedgefond.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHedgefond: en analyse av prestasjoner og diversifiseringsegenskapernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel