Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandstad, Julie
dc.contributor.authorTajet, Ingvild
dc.date.accessioned2018-03-09T12:03:37Z
dc.date.available2018-03-09T12:03:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489797
dc.description.abstractResirkulerings- og raffineringsbedrifter er eksponert for flere former av risiko, og spesielt utsatt er de for fluktuasjoner i edelmetallpris og valutakurs. I tillegg øker konkurransen i markedet, noe som fører til pressede marginer og lavere lønnsomhet. Samtidig er mengde inn og utstrømninger av edelmetall i bedriften et usikkert element, da etterspørsel fra privatpersoner og investorer ofte er drevet av markedsutsikter. Sikring av de ulike risikoeksponeringene kan derfor være viktig innenfor en slik industri. Formålet med oppgaven er å utvikle et verktøy som kan benyttes til å finne en optimal sikringsstrategi i resirkulerings- og raffineringsindustrien. I verktøyet inkluderes risiko for å ta hensyn til at beslutningstakere kan ha ulik risikopreferanse. Dermed maksimeres forventet sluttsaldo, samtidig som risiko minimeres. Ved å benytte stokastisk programmering inkluderes usikkerhet direkte i verktøyet. En optimal sikringsstrategi vil i denne sammenhengen gå ut på å beslutte posisjon og størrelse på forwardkontrakter. I tillegg inkluderes beslutninger angående andelen av metallbeholdningen som finansieres med et metallån. Arbeidet i denne oppgaven fokuserer på hvordan stokastisk optimering kan benyttes for et sikringsproblem. Den stokastiske modellen er implementert som et lineært problem i MATLAB, og resultatene kan enkelt overføres til Excel. Modellen er videre benyttet på caseeksempelet K. A. Rasmussen. Dette for å teste om verktøyet fungerer som tiltenkt, samt å kunne si noe spesifikt om hvilken sikringsstrategi bedriften bør benytte seg av. Verktøyet i seg selv virker lovende, da det gir fornuftige beslutninger i caseeksempelet. I oppgaven testes tre ulike sikringsstrategier, der hovedforskjellen ligger i begrensninger av handlingsrommet til en beslutningstaker. En sikringsstrategi med et handlingsrom ut over driftsmessig sikring ser på papiret ut til å være det beste alternativet. Verktøyet er imidlertid en forenkling av virkeligheten, og fanger ikke opp det komplette risikobildet til en bedrift. Dette betyr at det i praksis kan være andre sikringsstrategier som fungerer bedre. Verktøyet kan derfor være nyttig som en beslutningsstøtte for valg av sikringsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOptimal sikringsstrategi for resirkulerings- og raffineringsbedrifter i edelmetallindustrien : sikring av råvare- og valutaeksponeringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel