Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEzat, Beriwan
dc.contributor.authorPihlstrøm, Lasse
dc.contributor.authorAasly, Jan
dc.contributor.authorTysnes, Ole-Bjørn
dc.contributor.authorEgge, Arild
dc.contributor.authorDietrichs, Espen
dc.date.accessioned2018-02-16T12:50:25Z
dc.date.available2018-02-16T12:50:25Z
dc.date.created2017-08-02T14:30:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2017, 137 (9), 619-623.nb_NO
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485405
dc.description.abstractBACKGROUND Many patients with Parkinson’s disease with severe motor fluctuations benefit from advanced therapies – either deep brain stimulation or continuous infusion therapy with levodopa-carbidopa intestinal gel or apomorphine. In Norway, deep brain stimulation is provided as a shared national or multi-regional service. The treatment is currently available at Oslo University Hospital and St. Olavs Hospital; prior to 2012 it was also available at Haukeland University Hospital. Infusion therapy has no similar geographical restrictions. We therefore wished to examine geographical differences in the use of the two most common forms of advanced therapy for Parkinson’s disease. MATERIAL AND METHOD The county of residence of all patients receiving deep brain stimulation or infusion therapy with levodopa-carbidopa intestinal gel in the period 2009 – 2013 was recorded using data from hospital episode statistics and the Norwegian Prescription Database, respectively. RESULTS A total of 262 patients with Parkinson’s disease began advanced therapy, 146 with deep brain stimulation and 116 with levodopa-carbidopa infusion. Four counties differed significantly from the others in their use of the two methods. Møre og Romsdal, Nordland and Sør-Trøndelag treated a significantly greater proportion of patients with deep brain stimulation, while Rogaland treated a significantly greater proportion with levodopa-carbidopa infusion therapy. INTERPRETATION Advanced therapies for Parkinson’s disease are offered throughout Norway, but there are significant geographical differences in the type of therapy initiated. One possible explanation is that patients in different counties receive different information about the therapeutic options available.nb_NO
dc.description.abstractBAKGRUNN Mange pasienter med Parkinsons sykdom med alvorlige motoriske fluktuasjoner har nytte av avansert behandling – enten dyp hjernestimulering eller kontinuerlig pumpebehandling med intestinalgel med levodopa-karbidopa eller apomorfin. Dyp hjernestimulering regnes som en delt nasjonal eller flerregional tjeneste. I dag gis denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital, frem til 2012 ble den også gitt ved Haukeland universitetssykehus. Det finnes ikke tilsvarende geografiske begrensninger for pumpebehandling. Vi ønsket derfor å undersøke geografiske forskjeller i bruken av de to vanligste formene for avansert behandling for Parkinsons sykdom. MATERIALE OG METODE Fylkestilhørigheten til alle pasienter som mottok dyp hjernestimulering eller pumpebehandling med intestinalgel med levodopa-karbidopa i perioden 2009 – 13 ble registrert ved hjelp av data fra henholdsvis sykehusenes operasjonsstatistikk og Reseptregisteret. RESULTATER I alt 262 pasienter med Parkinsons sykdom startet avansert behandling, 146 med dyp hjernestimulering og 116 med levodopa-karbidopa-pumpe. Fire fylker skilte seg signifikant fra de øvrige i bruken av de to metodene. Møre og Romsdal, Nordland og Sør-Trøndelag behandlet en signifikant større andel av pasientene med dyp hjernestimulering, mens i Rogaland fikk en signifikant større andel levodopa-karbidopa-pumpebehandling. FORTOLKNING Avansert behandling for Parkinsons sykdom blir tilbudt over hele landet, men det er signifikante geografiske forskjeller i hvilken behandling som blir startet. Én mulig forklaring på dette er at pasienter i forskjellige fylker får ulik informasjon om behandlingsalternativene.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
dc.titleBruk av avansert behandling ved Parkinsons sykdom i Norge / Use of advanced therapies for Parkinson’s disease in Norwaynb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber619-623nb_NO
dc.source.volume137nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningnb_NO
dc.source.issue9nb_NO
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.16.0711
dc.identifier.cristin1483867
dc.description.localcode© Tidsskriftet. This article will not be available due to copyright restrictions (c) 2017 by Norske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel