Show simple item record

dc.contributor.authorKongsvik, Trond
dc.contributor.authorHolmen, Ingunn Marie
dc.contributor.authorRasmussen, Martin
dc.contributor.authorStørkersen, Kristine Vedal
dc.contributor.authorThorvaldsen, Trine
dc.date.accessioned2018-01-30T08:36:02Z
dc.date.available2018-01-30T08:36:02Z
dc.date.created2018-01-08T11:57:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7570-516-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2480538
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om sikkerhetsstyring i oppdrettsnæringen. Ledelse og stabspersonell har vurdert sikkerhetsforhold som kan påvirkes av ledelsen, som opplæring, tilsyn, prosedyrer og rapporteringssystemer. Det deltok 135 personer fra næringen, med lederansvar eller i stabsfunksjoner. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet «Safer operations and workplaces in Fish farming», som er finansiert av Forskningsrådet. Et av prosjektets delmål er å identifisere organisatoriske forhold som påvirker sikkerheten i oppdrettsnæringen, og beskrive hva som kan bedre sikkerheten. De formelle sikkerhetsstyringssystemene, som er temaet for denne rapporten, er viktige for å ivareta sikkerheten for de som jobber i næringen. Resultatdelen gjengir og diskuterer respondentenes vurderinger av sikkerhetsstyringen, som ressurssituasjonen for sikkerhet, kompetanse, prosedyrer, risikostyring, ledelse og rapportering. Tabeller med gjennomsnittsverdiene av vurderingene presenteres. Her introduseres også forbedringsforslagene fra deltakerne i undersøkelsen. Samlet kommer det fram et nokså positivt bilde av sikkerhetsstyringen i norsk oppdrett. De fleste i undersøkelsen vurderer at sikkerheten er forbedret de siste to årene. De er tilfreds med ressursene som brukes på sikkerhet. Risikoanalyser og operasjonelle metoder for risikovurdering (som «Sikker jobbanalyse») virker utbredt. Bruk av verneutstyr og rapportering av uønskede hendelser ser ut til å være godt etablert. Når vi sammenligner med tidligere undersøkelser, gir resultatene indikasjoner på at sikkerhetsstyringen har blitt bedre de seinere årene. Resultatene viser også områder med behov for forbedring. Mange av selskapene har innført systemer for sikkerhetsstyring, men det gjenstår arbeid når det gjelder å tilpasse dem til den praktiske arbeidshverdagen. Det er blant annet mange steder behov for forenkling av selskapene interne prosedyrer. For at prosedyrer skal være et verktøy for sikkert arbeid, må de være tilpasset arbeidet på lokalitetene. Bemanning, arbeidstid og ressurser er også en sikkerhetsutfordring. Under store operasjoner eller i hektiske perioder blir det ofte lange arbeidsdager for de ansatte. Lite hvile påvirker evnen til å arbeide sikkert. Innleid personell kan være mindre kjent med arbeidet og potensielle farer. Større bemanning og opplæring/kursing blir nevnt av flere som viktig for å bedre sikkerheten. Undersøkelsen avdekker også flere målkonflikter. Mange ønsker tid og ressurser til vedlikehold, noe som kan bli nedprioritert i en travel bransje. Relativt mange mener at produksjonen blir prioritert fremfor sikkerheten ved noen anledninger. Med høy aktivitet, ambisjoner om videre økning i produksjonen og arbeidsoperasjoner med stor risiko, vil det være viktig at næringen er bevisst hvordan sikkerheten skal ivaretas også framover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU Samfunnsforskningnb_NO
dc.titleSikkerhetsstyring i fiskeoppdrett. En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonellnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.identifier.cristin1537588
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 254899nb_NO
cristin.unitcode194,60,25,0
cristin.unitcode194,64,20,0
cristin.unitcode194,67,40,0
cristin.unitnameInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse
cristin.unitnameInstitutt for marin teknikk
cristin.unitnameInstitutt for psykologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record