Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Pedernb_NO
dc.contributor.advisorOttesen, Rolf Torenb_NO
dc.contributor.authorBlomli, Janne Yttermonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:22:01Z
dc.date.available2014-12-19T13:22:01Z
dc.date.created2013-06-20nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier631301nb_NO
dc.identifierntnudaim:6936nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247870
dc.description.abstractProduksjonen av elektriske og elektroniske (EE) produkter øker globalt, og dermed øker også mengden EE-avfall betydelig. Eksempler på EE-produkter er TV-apparater, mobiltelefoner, datamaskiner, komfyrer, kabler og ledninger. Slikt avfall inneholder både verdifulle metaller og potensielle miljøgifter som bly, kvikksølv, kadmium, PBDE og PCB. Globalt sett havner det meste av EE-avfall på søppelfyllinger, men Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder innsamling og gjenvinning. Innholdet av miljøskadelige stoffer i EE-avfall er viktig å studere på grunn av stadig endring i sammensetning av denne avfallsstrømmen. Fraksjoner av EE-avfall, som kretskort, bromert plast, CRT-støv og støv fra prosessen ved gjenvinningsanlegget WEEE Recycling AS, samt fraksjoner av mobiltelefoner, ble i denne studien analysert for innhold av ulike grunnstoffer (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) og organiske miljøgifter (PCB-er og bromerte flammehemmere, inkludert PBDE-er og TBBPA). I tillegg ble en prøve av støv fra overflater i gjenvinningsanlegget undersøkt. Alle prøver ble sendt til akkrediterte laboratorier for analyse. Det ble sett nærmere på avfallsstrømmer ved WEEE Recycling AS; de ulike fraksjonene av farlig avfall sendes til forbrenning med energigjenvinning, destruksjon eller deponi.I noen av de undersøkte fraksjonene av EE-avfall er det funnet store mengder metaller, særlig kobber, nikkel, bly, sink og krom; konsentrasjonene overskrider ofte grenseverdier for farlig avfall. Det ble også funnet organiske miljøgifter som bromerte flammehemmere (inkludert TBBPA) og PCB, men oftest ikke i konsentrasjoner over grenseverdier for farlig avfall. Konsentrasjonene av de ulike stoffene varierer sterkt mellom de ulike fraksjonene av EE-avfall. Det er påvist små mengder PCB i nesten alle fraksjoner analysert for dette, inkludert i prøvene av mobiltelefoner. I støvprøven ble det påvist bromerte flammehemmere, med særlig høy konsentrasjon av TBBPA, og mengden bly overskrider grenseverdien for farlig avfall. EE-avfall inneholder mange miljø- og helseskadelige stoffer som bør behandles på en forsvarlig måte for å unngå at disse slipper ut til miljøet. På grunn av stadig endring i sammensetningen av EE-avfallsstrømmen er det nødvendig med kontinuerlig undersøkelse av denne typen avfall for å overvåke bruken av skadelige stoffer i EE-produkter. For å fastslå om gjenvinning av EE-avfall utgjør en risiko for miljøet og befolkningen rundt resirkuleringsanlegg, trengs det overvåkning rundt slike anlegg. Resultater for støvprøven indikerer at det er nødvendig med videre undersøking av arbeidsmiljø ved denne typen anlegg.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleMiljøgifter i elektrisk og elektronisk avfallnb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental Pollutants in Electrical and Electronic Wastenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber128nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record