Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Pedernb_NO
dc.contributor.advisorMidthjell, Kristiannb_NO
dc.contributor.authorHansen, Ailin Falkmonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:59Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:59Z
dc.date.created2013-06-20nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier631290nb_NO
dc.identifierntnudaim:6924nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247858
dc.description.abstractPrevalensen av type 2-diabetes øker raskt over hele verden, og har blitt et av samtidens største folkehelseproblem. Mange risikofaktorer for utviklingen av type 2-diabetes har blitt identifisert, men den nøyaktige etiologien bak type 2 diabetes er fortsatt ikke avklart. Sporelementer har viktige betydninger for human helse, både som essensielle og ikke-essensielle. Tidligere studier har rapportert endringer i sporelementnivå blant personer med type 2-diabetes, men studiene som har blitt utført, indikerer noe motstridende resultater. Målet med oppgaven har vært å undersøke sporelementstatus hos personer med type 2-diabetes, og assosiasjonen mellom 19 utvalgte sporelementer og forekomsten av type 2-diabetes. Personer med udiagnostisert type 2-diabetes (n=129) med FINDRISC≥15 fra HUNT3s understudium for diabetes (HUNT DE-PLAN) ble frekvensmatchet for alder og kjønn med personer uten diabetes (n=763). Assosiasjonen mellom sporelementer og forekomsten av type 2-diabetes ble vurdert ved kondisjonell logistisk regresjon og assosiasjonene ble justert for alder, kjønn, BMI, liv-hofte-ratio, yrke, områdetilhørighet, daglig røyking og familiehistorie for diabetes, i tillegg til sporelementspesifikke faktorer. Konsentrasjonen av sporelementer ble bestemt ved hjelp av HR-ICP-MS.Denne studien indikerer økende forekomst av diabetes over økende kvartiler/tertiler av jern, kadmium, krom og nikkel etter justering for BMI, liv-hofte-ratio, yrke, områdetilhørighet, daglig røyking og familiehistorie for diabetes (alle Ptrend <0,05). For aluminium, arsen, bly, kobber, kobolt, kvikksølv, litium, magnesium, mangan, molybden, selen, silisium, vanadium og wolfram, påvises det ingen sammenheng mellom forekomst av type 2-diabetes for økende konsentrasjoner av sporelementene, Ptrend>0,05. Forekomsten av type 2-diabetes antydes også å være assosiert med sink, Ptrend(lineær) <0,001, men etter justering ble Ptrend=0,061, selv om OR for fjerde kvartil =2,28 (95 % KI: 1,00 til 5,21).Denne studien antyder en mulig assosiasjon mellom jern, kadmium, krom, nikkel og sink og forekomsten av type 2 diabetes.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleUtvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC≥15.: En nøstet case-kontrollstudie fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3)nb_NO
dc.title.alternativeSelected trace elements in undiagnosed diabetes mellitus type 2 FINDRISC&#8805;15: -a nested case-control study (HUNT3)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber206nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel